لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(105)
چاپ مجدد (74)
تالیف (176)
ترجمه (3)
تهران (16)
شهرستان (163)
كودك و نوجوان (114)
كمك درسی و آموزشی (62)

تعداد یافت شده (179) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- به به چه عالی نذری آورده شالی
شاعر:رودابه حمزه‌ای ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - راه ابریشم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 6 -11-5441-600-978 انتخاب
2- وقتی که نی‌نی بودم
شاعر:رودابه حمزه‌ای ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 4 -217-132-600-978 انتخاب
3- ابوریحان بیرونی
نويسنده:اسماعیل هنرمندنیا ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - سایه‌گستر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 8 -781-502-964-978 انتخاب
4- کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه هفتم: Book 7 منطبق با بارم‌بندی و نمونه سوالات امتحانی پیشنهادی ...
نويسنده:مجید توانایی ؛ نويسنده:سحر ملکیان ؛ نويسنده:احترام طبسی - خط سفید - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 18 سال 1395 - 20000 نسخه - 140000 ریال - 6 -69-7361-600-978 انتخاب
5- رودخانه وحشی
نويسنده:علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 100000 ریال - 4 -06-8545-600-978 انتخاب
6- دریای محبت (واحد کار قرآنی علوم)
نويسنده:زینب منفردشفتی ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 60 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 5 -70-8545-600-978 انتخاب
7- آخر و عاقبت خوش نخودی‌ها
نويسنده:علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 2 -26-8545-600-978 انتخاب
8- کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه هشتم: Book 8 منطبق با بارم‌بندی و نمونه سوالات امتحانی پیشنهادی دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش
نويسنده:مجید توانایی ؛ نويسنده:سحر ملکیان ؛ نويسنده:احترام طبسی - خط سفید - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 37 سال 1396 - 5000 نسخه - 165000 ریال - 3 -73-7361-600-978 انتخاب
9- کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه هفتم: Book 7 منطبق با بارم‌بندی و نمونه سوالات امتحانی پیشنهادی ...
نويسنده:مجید توانایی ؛ نويسنده:احترام طبسی ؛ نويسنده:زکیه آفریده - خط سفید - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 26 سال 1396 - 5000 نسخه - 165000 ریال - 6 -69-7361-600-978 انتخاب
10- دانه‌ی هفتم گردنبند
نويسنده:عبدالکریم صالحی ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 1 -81-8545-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18