لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (11)
تالیف (0)
ترجمه (18)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (18)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رامپلستیلسکین
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 2 -56-2886-964-978 انتخاب
2- گربه چکمه‌پوش
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ تصويرگر:جینو آچیل ؛ مترجم:مهسا طاهریان - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 8 -12-2886-964-978 انتخاب
3- گربه چکمه‌پوش
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 8 -12-2886-964-978 انتخاب
4- شاهزاده خانم و قورباغه
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ تصويرگر:روت پالمر - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 4 -10-2886-964-978 انتخاب
5- راپانزل
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 3 -62-2886-964-978 انتخاب
6- جک و لوبیای سحرآمیز
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ تصويرگر:استوارت لیز ؛ مترجم:مهسا طاهریان - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 5 -13-2886-964-978 انتخاب
7- راپانزل
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 3 -62-2886-964-978 انتخاب
8- جک و لوبیای سحرآمیز
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 5 -13-2886-964-978 انتخاب
9- شنل قرمزی
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 5 -55-2886-964-978 انتخاب
10- شاهزاده خانم و نخود
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ تصويرگر:پل فین - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 8 -09-2886-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2