لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاهزاده خانم و قورباغه
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ تصويرگر:روت پالمر - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 22000 ریال - 4 -10-2886-964-978 انتخاب
2- از همه بدم می‌آید (در رعایت ادب)
نويسنده:میج کلی ؛ مترجم:نصرت مسرور ؛ تصويرگر:روت پالمر - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 30000 ریال - 8 -270-389-964-978 انتخاب
3- راپانزل
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 30000 ریال - 3 -62-2886-964-978 انتخاب
4- شاهزاده خانم و قورباغه
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 30000 ریال - 4 -10-2886-964-978 انتخاب
5- از همه بدم می‌آید (در رعایت ادب)
نويسنده:میج کلی ؛ تصويرگر:روت پالمر ؛ مترجم:نصرت مسرور - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 12000 ریال - 8 -270-389-964-978 انتخاب
6- راپانزل
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 60000 ریال - 3 -62-2886-964-978 انتخاب
7- شاهزاده خانم و قورباغه
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 60000 ریال - 4 -10-2886-964-978 انتخاب
8- شاهزاده خانم و قورباغه
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ تصويرگر:روت پالمر - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 10000 ریال - 4 -10-2886-964-978 انتخاب
9- از همه بدم می‌آید (در رعایت ادب)
نويسنده:میج کلی ؛ مترجم:نصرت مسرور ؛ تصويرگر:روت پالمر - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 40000 ریال - 8 -270-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1