لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هانسل و گرتل
نويسنده:جووان کامرون ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 1 -11-2886-964-978 انتخاب
2- هانسل و گرتل
نويسنده:جووان کامرون ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ تصويرگر:اندرو وتکرافت - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 1 -11-2886-964-978 انتخاب
3- هانسل و گرتل
نويسنده:جووان کامرون ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 1 -11-2886-964-978 انتخاب
4- هانسل و گرتل
نويسنده:جووان کامرون ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ تصويرگر:اندرو وتکرافت - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 1 -11-2886-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1