لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (9)
تالیف (10)
ترجمه (4)
تهران (13)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روان‌درمانی راهبردی: راه حل مدار
نويسنده:الن کوئیک ؛ مترجم:سمیه شاهمرادی ؛ مترجم:مریم فاتحی‌زاده - ساوالان - دیویی: 616.8914 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 190000 ریال - 4 -81-7609-964-978 انتخاب
2- نقش ویژگیهای شخصیتی در روابط زناشویی
نويسنده:سمیه شاهمرادی - تخت سلیمان - دیویی: 155.645 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 20000 ریال - 6 -28-8070-964-978 انتخاب
3- خانواده‌درمانی اختلال شخصیت
نويسنده:‏‫مالکوم‌ام مک‌فارلین ؛ مترجم:سمیه شاهمرادی ؛ مترجم:مریم فاتحی‌زاده - دانژه - دیویی: 616.89156 - 454 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 550000 ریال - 9 -204-250-600-978 انتخاب
4- روانشناسی شخصیت کارشناسی ارشد
نويسنده:مرتضی ساعدی ؛ نويسنده:سمیه شاهمرادی - مدرسان شریف - دیویی: 155.2 - 360 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 280000 ریال - 6 -5570-11-964-978 انتخاب
5- روانشناسی شخصیت
نويسنده:مرتضی ساعدی ؛ نويسنده:سمیه شاهمرادی - مدرسان شریف - دیویی: 155.2 - 278 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 180000 ریال - 9 -1100-11-964-978 انتخاب
6- روانشناسی شخصیت کارشناسی ارشد
نويسنده:مرتضی ساعدی ؛ نويسنده:سمیه شاهمرادی - مدرسان شریف - دیویی: 155.2 - 352 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 270000 ریال - 6 -5570-11-964-978 انتخاب
7- روانشناسی شخصیت کارشناسی ارشد
نويسنده:مرتضی ساعدی ؛ نويسنده:سمیه شاهمرادی - مدرسان شریف - دیویی: 155.2 - 302 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 220000 ریال - 4 -2489-11-964-978 انتخاب
8- روانشناسی شخصیت کارشناسی ارشد - دکتری
نويسنده:مرتضی ساعدی ؛ نويسنده:سمیه شاهمرادی - مدرسان شریف - دیویی: 155.2 - 368 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 320000 ریال - 6 -5570-11-964-978 انتخاب
9- روانشناسی شخصیت کارشناسی ارشد
نويسنده:مرتضی ساعدی ؛ نويسنده:سمیه شاهمرادی - مدرسان شریف - دیویی: 155.2 - 302 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 220000 ریال - 4 -2489-11-964-978 انتخاب
10- روانشناسی شخصیت
نويسنده:مرتضی ساعدی ؛ نويسنده:سمیه شاهمرادی - مدرسان شریف - دیویی: 155.2 - 276 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 130000 ریال - 6 -729-268-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2