لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (118)
تالیف (144)
ترجمه (0)
تهران (144)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (141)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (144) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رستم و افراسیاب
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 4 -68-5878-600-978 انتخاب
2- شکست ستمگران
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 5 -16-5878-600-978 انتخاب
3- کاوه‌ی آهنگر
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 3 -10-5878-600-978 انتخاب
4- جادوی دیو سپید
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 1 -69-5878-600-978 انتخاب
5- جشن آتش
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 9 -05-5878-600-978 انتخاب
6- نبرد روشنایی با تاریکی
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 0 -11-5878-600-978 انتخاب
7- منوچهر، جنگجوی جوان
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 8 -15-5878-600-978 انتخاب
8- نبرد روشنایی با تاریکی
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 0 -11-5878-600-978 انتخاب
9- برادران حسود
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 1 -14-5878-600-978 انتخاب
10- تهمورث دیوبند
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 6 -06-5878-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15