لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(166)
چاپ مجدد (269)
تالیف (1)
ترجمه (434)
تهران (403)
شهرستان (32)
كودك و نوجوان (264)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (435) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جاکوب بلیونر
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:مهدی افشار - اکباتان - دیویی: 813 - 2790 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - انتخاب
2- ماجراهای هاکلبری فین
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:سودابه زرکف - دادجو - دیویی: 813 - 256 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 350 ریال - انتخاب
3- ماجراهای هاکلبری فین
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:پرویز نجم‌الدینی - توسن - دیویی: 813 - 144 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 200 ریال - انتخاب
4- ماجراهای هاکلبری فین
نويسنده:مارک تواین ؛ گردآورنده:داگلاس رولف ؛ مترجم:پرویز نجم‌الدینی - توسن - دیویی: 813 - 144 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1363 - 200 ریال - انتخاب
5- شاهزاده و گدا
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:ایاز حدادی - آرمان - دیویی: 813.4 - 124 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1365 - 200 ریال - انتخاب
6- هاکلبری‌فین
نويسنده:مارک تواین ؛ نويسنده:و.ج. هاگت ؛ مترجم:خسرو شایسته - سپیده - دیویی: 813 - 176 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 260 ریال - انتخاب
7- هاکلبری‌فین
نويسنده:مارک تواین ؛ نويسنده:و.ج. هاگت ؛ مترجم:خسرو شایسته - سپیده - دیویی: 813 - 176 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1364 - 260 ریال - انتخاب
8- هاکلبری‌فین
نويسنده:مارک تواین ؛ گردآورنده: داگلارلف ؛ مترجم:پرویز نجم‌الدینی - توسن - دیویی: 813 - 144 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1368 - 450 ریال - انتخاب
9- شاهزاده و گدا
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:رشید بهنام - توسن - دیویی: 813.4 - 73 صفحه - چاپ 10 سال 1368 - 350 ریال - انتخاب
10- شاهزاده و گدا
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:ولی‌الله ابراهیمی - سعیدی - دیویی: 813.4 - 208 صفحه - جیبی - چاپ 4 سال 1368 - 250 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 44