لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (7)
تالیف (0)
ترجمه (16)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سلن، دختر کلئوپاترا
نويسنده:میچل موران ؛ مترجم:ارغوان جولایی - جویا - دیویی: 813.6 - 308 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 100000 ریال - 5 -33-2895-964-978 انتخاب
2- ملکه کافر، نفرتی تی: همسر آخناتن (آمنهوتپ چهارم) فرعون مصر
نويسنده:میچل موران ؛ مترجم:سیدحبیب گوهری‌راد ؛ مترجم:بهاره پاریاب - جمهوری - دیویی: 813.6 - 572 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 149000 ریال - 6 -31-5687-600-978 انتخاب
3- ملکه نفرتاری همسر رامسس دوم
نويسنده:میچل موران ؛ مترجم:بهاره پاریاب - جمهوری - دیویی: 813.94 - 514 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 98000 ریال - 3 -29-5687-600-978 انتخاب
4- نفرتاری
نويسنده:میچل موران ؛ مترجم:سیدحبیب گوهری‌راد ؛ مترجم:بهاره پاریاب - نکوراد - دیویی: 813.6 - 512 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1391 - 140000 ریال - 0 -9-96027-964-978 انتخاب
5- ملکه نفرتاری همسر رامسس دوم
نويسنده:میچل موران ؛ مترجم:بهاره پاریاب - جمهوری - دیویی: 813.94 - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 400000 ریال - 3 -29-5687-600-978 انتخاب
6- سلن، دختر کلئوپاترا
نويسنده:میچل موران ؛ مترجم:ارغوان جولایی - جویا - دیویی: 813.6 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 300000 ریال - 5 -33-2895-964-978 انتخاب
7- نفرتاری
نويسنده:میچل موران ؛ مترجم:سیدحبیب گوهری‌راد ؛ مترجم:بهاره پاریاب - رادمهر - دیویی: 813.6 - 512 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 275000 ریال - 2 -98-8673-964-978 انتخاب
8- سلن، دختر کلئوپاترا
نويسنده:میچل موران ؛ مترجم:عطیه بنی‌اسدی - پارمیس - دیویی: 813.6 - 648 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 650000 ریال - 9 -75-8708-600-978 انتخاب
9- نفرتی‌تی: ملکه‌ی ابدی
نويسنده:میچل موران ؛ مترجم:شهکام جولایی - جویا - دیویی: 813.6 - 354 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 70000 ریال - 2 -05-2895-964-978 انتخاب
10- نفرتی‌تی
نويسنده:میچل موران ؛ مترجم:هادی عادل‌پور - کوشش - دیویی: 813.6 - 582 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 110000 ریال - 5 -22-2806-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2