لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (40)
تالیف (1)
ترجمه (76)
تهران (75)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (77) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نخستین عشق
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:عبدالحسین نوشین - کتاب درنا - دیویی: 891.73 - 208 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1371 - 10000 نسخه - 1450 ریال - انتخاب
2- پدران و پسران
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:مهری آهی - ناهید،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 891.73 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 1650 نسخه - 120000 ریال - 3 -96-6205-964-978 انتخاب
3- آشیانه‌ی اشراف
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:آبتین گلکار ؛ ويراستار:مهدی نوری - ماهی - دیویی: 891.733 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 140000 ریال - 9 -012-209-964-978 انتخاب
4- خاک بکر
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ تلخيص:مصطفی جمشیدی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 891.733 - 148 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 7 -165-303-964-978 انتخاب
5- نخستین عشق
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:عبدالحسین نوشین - کتاب درنا - دیویی: 891.73 - 208 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 5000 نسخه - 1250 ریال - انتخاب
6- یک ماه در دهکده: کمدی در پنج پرده
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:آبتین گلکار - هرمس - دیویی: 891.733 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 58000 ریال - 2 -755-363-964-978 انتخاب
7- خاک بکر
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:عبدالرحمن رزندی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 891.733 - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 1500 نسخه - 125000 ریال - 4 -0621-00-964-978 انتخاب
8- نخستین عشق
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:ولی‌الله شادان - نشر و پژوهش فرزان روز - دیویی: 891.733 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 700 نسخه - 80000 ریال - 1 -325-321-964-978 انتخاب
9- خاک بکر
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:عبدالرحمن رزندی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 891.733 - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 3000 نسخه - 42000 ریال - 4 -0621-00-964-978 انتخاب
10- دن کیشوت روسی (چهار داستان)
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:یوسف قنبر - نشر قطره - دیویی: 891.733 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 40000 ریال - 7 -446-119-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8