لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (45)
تالیف (2)
ترجمه (84)
تهران (84)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (86) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دن کیشوت روسی (چهار داستان)
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:یوسف قنبر - کاروان - دیویی: 891.733 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 43000 ریال - 5 -005-175-964-978 انتخاب
2- سه داستان عاشقانه
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:عبدالحسین نوشین ؛ ويراستار:حسین جاوید - هیرمند - دیویی: 891.73 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 180000 ریال - 7 -329-408-964-978 انتخاب
3- شکارچی در سایه روشن زندگی
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:هرمز ریاحی ؛ مترجم:بهزاد برکت - فرهنگ نشر نو،آسیم - دیویی: 891.733 - 300 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 300000 ریال - 3 -14-8547-600-978 انتخاب
4- پدران و فرزندان
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:مهدی سعادت - شقایق - دیویی: 891.733 - 360 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1367 - 550 ریال - انتخاب
5- آدم زیادی
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:عباس باقری - نشر علم - دیویی: 891.733 - 120 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 11000 ریال - 9 -551-405-964 انتخاب
6- سه داستان عاشقانه
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:عبدالحسین نوشین ؛ ويراستار:حسین جاوید - هیرمند - دیویی: 891.73 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 170000 ریال - 7 -329-408-964-978 انتخاب
7- سیلابهای بهاری
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:محمود محررخمامی - تیراژه - دیویی: 891.733 - 312 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 2100 ریال - انتخاب
8- شکارچی در سایه روشن زندگی
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:بهزاد برکت - نشر نو - دیویی: 891.733 - 284 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 500 ریال - انتخاب
9- آسیه
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:عزیز محسنی - نشر بخشایش - دیویی: 891.773 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 10000 ریال - 6 -58-8696-964 انتخاب
10- دفتر شعرهای منثور
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:محمود حدادی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 891.713 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 0 -74-7642-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9