لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (1)
تالیف (12)
ترجمه (1)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیوان اشرفی سمرقندی
شاعر:شرف‌الدین‌حسن اشرفی‌سمرقندی ؛ مصحح:عباس بگ‌جانی ؛ مصحح:امید سروری - کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،سفیر اردهال - دیویی: 8fa1.23 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 9 -166-220-600-978 انتخاب
2- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
3- سفینه ترمد
نويسنده:محمدبن یغمور ؛ مصحح:امید سروری ؛ مصحح:سیدباقر ابطحی - بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار،سخن - دیویی: 8fa1.009 - 522 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 3 -58-5942-600-978 انتخاب
4- دیوان جنید شیرازی
شاعر:جنیدبن محمود جنیدشیرازی ؛ مصحح:امید سروری - کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،سفیر اردهال - دیویی: 8fa1.32 - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 4 -161-220-600-978 انتخاب
5- دیوان امیری هروی
شاعر:جلال‌الدین‌یوسف امیری‌هروی ؛ مصحح:امید سروری ؛ مصحح:عباس بگ‌جانی - منشور سمیر - دیویی: 8fa1.33 - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 1 -24-7509-600-978 انتخاب
6- دیوان جنید شیرازی
شاعر:جنیدبن محمود جنیدشیرازی ؛ مصحح:امید سروری - کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 8fa1.32 - 288 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 4 -161-220-600-978 انتخاب
7- دیوان اثیر اومانی (سراینده سده 6 - 7ق)
شاعر:عبدالله اثیراومانی ؛ مصحح:امید سروری ؛ مصحح:عباس بگ‌جانی - کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 8fa1.31 - 842 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 1 -117-220-600-978 انتخاب
8- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 1044 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 510000 ریال - 1 -1344-00-964-978 انتخاب
9- شرح الکنوز و بحرالرموز
شاعر:پیرجمال اردستانی ؛ مصحح:امید سروری - کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 8fa1.33 - 460 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -11-5594-600-978 انتخاب
10- سازمان‌های پلیسی در کشور پاکستان
نويسنده:اسد جمال ؛ زيرنظر:قادر زارع‌مهدوی ؛ مترجم:صمد عباسی - روناس - دیویی: 363.20955491 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 100000 ریال - 7 -90-7587-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2