لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب آدینه چهارم دبستان
نويسنده:آتوسا میراحمدی - روان‌شناسی و هنر - دیویی: 153.3 - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 40000 ریال - 8 -12-5772-600-978 انتخاب
2- کتاب آدینه پنجم دبستان
نويسنده:آتوسا میراحمدی - روان‌شناسی و هنر - دیویی: 153.3 - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 40000 ریال - 5 -13-5772-600-978 انتخاب
3- کتاب آدینه پنجم دبستان
نويسنده:آتوسا میراحمدی - روان‌شناسی و هنر - دیویی: 153.3 - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 40000 ریال - 5 -13-5772-600-978 انتخاب
4- کتاب آدینه چهارم دبستان
نويسنده:آتوسا میراحمدی - روان‌شناسی و هنر - دیویی: 153.3 - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 40000 ریال - 8 -12-5772-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1