لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقبره‌های دوره سلجوقی
نويسنده:پریسا یزدان‌پناه - باغ نی - دیویی: 721.410955 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 0 -36-2699-964-978 انتخاب
2- دستور زبان فارسی (به زبان ساده)
نويسنده:علی کرمی ؛ نويسنده:پریسا یزدان‌پناه - چشم‌انداز قطب - دیویی: 4fa5.076 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 4 -97-8509-600-978 انتخاب
3- بررسی حمام آصف وزیر در سنندج
نويسنده:پریسا یزدان‌پناه ؛ نويسنده:مونا پروین‌زاد - انتشارات کرمانشاه - دیویی: 391.46 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 22000 ریال - 9 -54-2607-964-978 انتخاب
4- سبکهای شعر فارسی
نويسنده:زهرا شهرآبادی ؛ نويسنده:پریسا یزدان‌پناه ؛ نويسنده:علی کرمی - چشم‌انداز قطب - دیویی: 8fa1.00902 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 9 -14-8743-600-978 انتخاب
5- بررسی مساجد در دوره‌ی اسلامی
نويسنده:پریسا یزدان‌پناه ؛ نويسنده:مونا پروین‌زاد - کرمانشاه - دیویی: 726.20955 - 66 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 18000 ریال - 2 -53-2607-964-978 انتخاب
6- گنبد در معماری اسلامی
نويسنده:پریسا یزدان‌پناه - باغ نی - دیویی: 720.955 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 20000 ریال - 3 -35-2699-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1