لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1199)
چاپ مجدد (1483)
تالیف (898)
ترجمه (1784)
تهران (1538)
شهرستان (1144)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (2682) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - ام ابیها - 612 صفحه - جیبی (پلاستیکی) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 نسخه - 12000 ریال - 1 -41-6862-964 انتخاب
2- سوره مبارکه یوسف: با شیوه املا و علامتگذاری فارسی
مترجم:ناصر مکارم‌شیرازی ؛ تهيه و تنظيم:سیدحسین صدرالحفاظ ؛ خطاط:عثمان طه - نشر افق - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 2 -09-6742-964 انتخاب
3- القرآن الکریم
خطاط:عثمان طه - مشرقین - 620 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1383 - 20000 نسخه - 2 -61-5781-964 انتخاب
4- القرآن الکریم
مترجم:محمدکاظم معزی ؛ خطاط:عثمان طه - اسوه - 620 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 100000 نسخه - انتخاب
5- القرآن الکریم: جزء هفتم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - اسوه - 22 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1383 - 8 -53-8073-964 انتخاب
6- القرآن الکریم
خطاط:عثمان طه - اسوه - 620 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1383 - 200000 نسخه - انتخاب
7- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - وفایی - 646 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 4 سال 1383 - 6000 نسخه - 33000 ریال - انتخاب
8- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - پارسایان - 614 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 9 -18-8470-964 انتخاب
9- القرآن الکریم
خطاط:عثمان طه - ارم - 612 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 964-5578-99-X انتخاب
10- قرآن کریم
مترجم:بهاء‌الدین خرمشاهی ؛ خطاط:عثمان طه - دوستان - 1240 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1383 - 11000 نسخه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 269