لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1204)
چاپ مجدد (1526)
تالیف (942)
ترجمه (1788)
تهران (1571)
شهرستان (1159)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (2730) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- القرآن الکریم
خطاط:عثمان طه - گنجینه - 620 صفحه - وزیری (گالینگور) - 30000 نسخه - انتخاب
2- قرآن مجید
مترجم:ناصر مکارم‌شیرازی ؛ ويراستار:جواد محدثی ؛ خطاط:عثمان طه - دارالقرآن الکریم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی - 1244 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1376 - 50000 نسخه - 24000 ریال - انتخاب
3- القرآن الکریم با ترجمه ترکی
مترجم:احمد کاویان‌پور ؛ خطاط:عثمان طه - اقبال - 1224 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1377 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 7 -085-406-964 انتخاب
4- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - هاد - 618 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1377 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 8 -30-5536-964 انتخاب
5- القرآن الکریم: الجزء السادس
خطاط:عثمان طه - دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی،دارالقرآن الکریم - 20 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1377 - 50000 نسخه - انتخاب
6- قرآن
خطاط:عثمان طه - الهادی - 616 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1377 - 5000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
7- جزء سی‌ام قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - موسسه فرهنگی قدر ولایت - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 10000 نسخه - 800 ریال - 0 -64-6248-964 انتخاب
8- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - عرفان نو - 1216 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1378 - 5000 نسخه - 9 -27-6152-964 انتخاب
9- قرآن مجید
مترجم:محمدمهدی فولادوند ؛ خطاط:عثمان طه - دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی - 628 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 50000 نسخه - انتخاب
10- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - الهادی - 614 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1379 - 150000 نسخه - 7500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 273