لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (51)
تالیف (70)
ترجمه (0)
تهران (70)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (66)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (70) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کارمند بانک، سرباز و پاسدار
به‌اهتمام:راحله قیداری ؛ به‌اهتمام:مازیار تهرانی ؛ زيرنظر:علی صاحبی - ادب و دانش - دیویی: 331.7 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 3 -10-7185-964-978 انتخاب
2- کارمند بانک، سرباز و پاسدار
به‌اهتمام:راحله قیداری ؛ به‌اهتمام:مازیار تهرانی ؛ نقاش:مریم انصاری - ادب و دانش - دیویی: 331.7 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 3 -10-7185-964 انتخاب
3- دکتر و پرستار، پاکبان
به‌اهتمام:راحله قیداری ؛ به‌اهتمام:مازیار تهرانی ؛ نقاش:مریم انصاری - ادب و دانش - دیویی: 331.7 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 1 -11-7185-964 انتخاب
4- همه زمین یک خدا دارد
نويسنده:مازیار تهرانی ؛ نقاش:ملیحه حجتی - ادب و دانش - دیویی: 956 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 9 -0-92363-964 انتخاب
5- دستهای خالی از نان
نويسنده:مازیار تهرانی ؛ تصويرگر:ملیحه حجتی - مرکز فرهنگی ‌انتشاراتی ‌رایحه - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 نسخه - 1800 ریال - انتخاب
6- آزاده
نويسنده:مازیار تهرانی ؛ نقاش:پریما شاهین‌مقدم - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 150 ریال - انتخاب
7- جشن شکوفه‌ها
نويسنده:مازیار تهرانی ؛ نقاش:مرتضی غریب - موسسه فرهنگی انتشاراتی ستاد اقامه نماز - دیویی: 297.353 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 3 -17-6268-964-978 انتخاب
8- جشن عبادت: چگونه نماز بخوانیم؟
نويسنده:مازیار تهرانی - نشر صابرین - دیویی: 297.353 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1376 - 10000 نسخه - 1800 ریال - انتخاب
9- آزاده
نويسنده:مازیار تهرانی ؛ نقاش:پریما شاهین‌مقدم - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 15 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 35000 نسخه - 1800 ریال - انتخاب
10- ایران دوستت دارم
به‌اهتمام:راحله قیداری ؛ به‌اهتمام:مازیار تهرانی ؛ زيرنظر:علی صاحبی - ادب و دانش - دیویی: 955 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 7 -09-7185-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7