لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (5)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین روابط موجر و مستاجر و آیین‌نامه مربوط مشتمل بر: موادی از قانون مدنی مصوب 1307/2/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی ...
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تهيه و تنظيم:اکبر رسولی ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.550334 - 56 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 250000 ریال - 6 -95-7434-600-978 انتخاب
2- مجموعه تنقیحی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و مقررات مربوط مشتمل بر: قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن مصوب ...
تدوين:اکبر رسولی ؛ تدوين:رضا اردلانی ؛ تدوين:سمیه باقری‌اول‌طاهری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.55045 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 160000 ریال - 4 -44-8804-600-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین روابط موجر و مستاجر و آیین‌نامه مربوط مشتمل بر: موادی از قانون مدنی مصوب 1307/2/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی ...
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تهيه و تنظيم:اکبر رسولی ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.550334 - 56 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 20000 ریال - 8 -33-7434-600-978 انتخاب
4- مجموعه قوانین و مقررات برگزیده اجاره مشتمل بر: مواردی از قانون مدنی، قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب سال‌های 1356، 1362، 1376، ...
تدوين:اکبر رسولی ؛ تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.550434 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 60000 ریال - 7 -89-6747-600-978 انتخاب
5- مجموعه قوانین روابط موجر و مستاجر و آیین‌نامه مربوط مشتمل بر: موادی از قانون مدنی مصوب 1307/2/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی ...
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تهيه و تنظيم:اکبر رسولی ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.550334 - 64 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 7000 ریال - 5 -59-5849-964-978 انتخاب
6- مجموعه قانون نوسازی و عمران شهری و آیین‌نامه‌های آن
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تهيه و تنظيم: دفتر حقوقی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ؛ تدوين:لیلا لولاچی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.55025 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 15000 ریال - 8 -40-6747-600-978 انتخاب
7- منشور حقوق شهروندی
تدوين:اکبر رسولی ؛ تدوين:سیدرحمان سلامت ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.55 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 150000 ریال - 2 -19-8804-600-978 انتخاب
8- منشور حقوق شهروندی
تدوين:اکبر رسولی ؛ تدوين:سیدرحمان سلامت ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.55 - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 90000 ریال - 2 -19-8804-600-978 انتخاب
9- کارنامه پژوهشی اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امورمجلس ریاست جمهوری (1383 - 1380)
گردآورنده:اکبر رسولی ؛ زيرنظر:محمدرضا دولت‌رفتارحقیقی - ایران، ریاست جمهوری، اداره کل پژوهش و اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس - دیویی: 027 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - 964-96424-8-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1