لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (18)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (18)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستان جذاب مغناطیس
نويسنده:آندرئا جیانوپولوس ؛ مترجم:حسن سالاری ؛ تصويرگر:سینتیا مارتین - آوای روزان - دیویی: 538 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 1 -04-8267-600-978 انتخاب
2- حالت‌های ماده
نويسنده:آگنیشکا بیسکوپ ؛ مترجم:سلیمان فرهادیان ؛ تصويرگر:سینتیا مارتین - آوای روزان - دیویی: 530.4 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 6 -38-8267-600-978 انتخاب
3- دستگاه گوارش
نويسنده:امیلی سون ؛ مترجم:مهدی رزاقی‌کاشانی ؛ تصويرگر:سینتیا مارتین - آوای روزان - دیویی: 612.3 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 9 -40-8267-600-978 انتخاب
4- نگاهی دلچسب به انرژی‌های تجدیدپذیر همراه با مکس آکسیوم ابردانشمند
نويسنده:کاترین‌ای. کرون ؛ مترجم:شهرام رجب‌زاده ؛ تصويرگر:سینتیا مارتین - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 662.88 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 4000 نسخه - 4 -476-389-964-978 انتخاب
5- واکنش‌های شیمیایی
نويسنده:آگنیشکا بیسکوپ ؛ مترجم:سلیمان فرهادیان ؛ تصويرگر:سینتیا مارتین - آوای روزان - دیویی: 541.39 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 7 -44-8267-600-978 انتخاب
6- اصول زندگی سلولی
نويسنده:امبر کایزر ؛ مترجم:حسن سالاری ؛ تصويرگر:سینتیا مارتین - آوای روزان - دیویی: 574.87 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 4 -6-96135-600-978 انتخاب
7- جهان نیرومند انرژی
نويسنده:آگنیشکا بیسکوپ ؛ مترجم:حسین سالاری ؛ تصويرگر:سینتیا مارتین - آوای روزان - دیویی: 531.6 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 7 -02-8267-600-978 انتخاب
8- گرمایش زمین با همراهی پروفسور ماکس آکسیوم
نويسنده:آگنیژ بیسکاپ ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ تصويرگر:سینتیا مارتین - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.73874 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 3 -316-389-964-978 انتخاب
9- زنجیره‌های غذایی با همراهی پروفسور ماکس آکسیوم
نويسنده:لیام اودانل ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ تصويرگر:سینتیا مارتین - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 574.5 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 4000 نسخه - 9 -314-389-964-978 انتخاب
10- علوم تصویری: توفان‌های چرخان
نويسنده:کاترین‌ای. کرون ؛ مترجم:حسن سالاری ؛ تصويرگر:سینتیا مارتین - آوای روزان - دیویی: 551.55 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 2 -36-8267-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2