لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(66)
چاپ مجدد (265)
تالیف (331)
ترجمه (0)
تهران (316)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (312)
كمك درسی و آموزشی (19)

تعداد یافت شده (331) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چیه صدای حیوونا؟ (1)
شاعر:محمدرضا شمس ؛ تصويرگر:مهدی محمدی‌فرد - کورش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 25000 ریال - 6 -53-6049-964-978 انتخاب
2- آموزش الفبا: اولین کتاب الفبای برچسبی من
شاعر:مریم طالشی ؛ ويراستار:فرزاد رضایی ؛ تصويرگر:مهدی محمدی‌فرد - آبشن - دیویی: 4fa1 - 10 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 10000 ریال - 5 -38-8322-964-978 انتخاب
3- حسنی چه مهربونه: رنگ‌آمیزی همراه با شعر
شاعر:مرضیه خانی‌زاده ؛ تصويرگر:مهدی محمدی‌فرد - هنرور - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 15000 ریال - 9 -55-7586-964-978 انتخاب
4- چیه غذای حیوونا؟ (3)
شاعر:محمدرضا شمس ؛ تصويرگر:مهدی محمدی‌فرد - کورش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 25000 ریال - 8 -59-6049-964-978 انتخاب
5- باغ الفبا: آموزش الفبا همراه شعر و رنگ‌آمیزی
شاعر:مهدی محمدی‌فرد ؛ شاعر:زهراسادات منصوری - کورش - دیویی: 4fa1 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 28 سال 1393 - 50000 ریال - 8 -46-6049-964-978 انتخاب
6- شادی کوچولو و قصه‌ شغلها
شاعر:جواد گرجی‌سینکی ؛ تصويرگر:مهدی محمدی‌فرد - کورش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 4000 ریال - 7 -43-6049-964-978 انتخاب
7- گوگولی
شاعر:جواد گرجی‌سینکی ؛ تصويرگر:مرضیه خانی‌زاده ؛ تصويرگر:مهدی محمدی‌فرد - سیمای فرهنگ - دیویی: 8fa1.62 - 8 صفحه - سلطانی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 15000 ریال - 3 -77-5661-964 انتخاب
8- مهمان ناخوانده
شاعر:مهناز پارسائیان ؛ تصويرگر:مجاهده پورشمسیان ؛ تصويرگر:مهدی محمدی‌فرد - آبشن - دیویی: 8fa1.62 - 8 صفحه - بیاضی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 80000 ریال - 0 -88-8322-964-978 انتخاب
9- شادی کوچولو می‌ره باغ‌وحش
شاعر:جواد گرجی‌سینکی ؛ تصويرگر:مهدی محمدی‌فرد - کورش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 6000 ریال - 1 -45-6049-964-978 انتخاب
10- اسب غمگین
نويسنده:شکوفه محمدشهرستانکی ؛ ويراستار:کاظم فروزنده ؛ تصويرگر:مهدی محمدی‌فرد - کورش - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 6000 ریال - 9 -49-6049-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 34