لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (75)
تالیف (0)
ترجمه (80)
تهران (79)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (80)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (80) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: حرف، حرف رودریک است و بس!
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 120000 ریال - 8 -93-5270-600-978 انتخاب
2- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: روزهای سگی سگی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 216 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1397 - 150000 ریال - 3 -003-194-600-978 انتخاب
3- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: کتاب خودآموز
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 120 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 120000 ریال - 7 -005-194-600-978 انتخاب
4- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: حرف، حرف رودریک است و بس!
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1396 - 140000 ریال - 8 -93-5270-600-978 انتخاب
5- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: حرف، حرف رودریک است و بس!
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 36000 ریال - 8 -93-5270-600-978 انتخاب
6- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: حرف، حرف رودریک است و بس!
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 90000 ریال - 8 -93-5270-600-978 انتخاب
7- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: کتاب خودآموز
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 200 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 160000 ریال - 7 -005-194-600-978 انتخاب
8- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: قوز بالا قوز!
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 222 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1397 - 140000 ریال - 6 -97-5270-600-978 انتخاب
9- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: روزهای سگی سگی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 226 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 50000 ریال - 3 -003-194-600-978 انتخاب
10- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: حرف، حرف رودریک است و بس!
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1397 - 180000 ریال - 8 -93-5270-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8