لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (64)
تالیف (0)
ترجمه (69)
تهران (68)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (69)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (69) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: روزهای سگی سگی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 226 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 3 -003-194-600-978 انتخاب
2- خاطرات یک بچه‌ی چلمن
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 1 -92-5270-600-978 انتخاب
3- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: قوز بالا قوز!
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1397 - 1100 نسخه - 160000 ریال - 6 -97-5270-600-978 انتخاب
4- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: قوز بالا قوز!
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 36000 ریال - 6 -97-5270-600-978 انتخاب
5- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: کتاب خودآموز
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 116 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 7 -005-194-600-978 انتخاب
6- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: حرف، حرف رودریک است و بس!
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 8 -93-5270-600-978 انتخاب
7- خاطرات یک بچه‌ی چلمن
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 1 -92-5270-600-978 انتخاب
8- خاطرات یک بچه‌ی چلمن
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 36000 ریال - 1 -92-5270-600-978 انتخاب
9- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: روزهای سگی سگی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 226 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 3 -003-194-600-978 انتخاب
10- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: روزهای سگی سگی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 222 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1100 نسخه - 38000 ریال - 3 -003-194-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7