لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (41)
تالیف (84)
ترجمه (0)
تهران (69)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (84) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Concepts and comments: a reader for students of English as a second language
نويسنده:Patricia Ackert - فرهنگ نما - دیویی: 428.24 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 60000 ریال - انتخاب
2- Facts & figures
نويسنده:Patricia Ackert ؛ نويسنده:Linda Lee - رهنما - دیویی: 428.24 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 70000 ریال - 0 -0418-4130-1 انتخاب
3- Concepts and comments
نويسنده:Patricia Ackert ؛ نويسنده:Linda Lee - میرباقری - دیویی: 428.24 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 75000 ریال - انتخاب
4- Thoughts & notions
نويسنده:Patricia Ackert ؛ نويسنده:Linda Lee - هدف نوین،پژواک‌ جامعه - دیویی: 428.24 - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 40000 ریال - انتخاب
5- Facts & figures
نويسنده:Patricia Ackert ؛ نويسنده:Linda Lee - زبان ملل - دیویی: 428.24 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 35000 ریال - 0 -0418-4130-1 انتخاب
6- Concepts and comments: a reader for students of English as a second language
نويسنده:Patricia Ackert - بوستان - دیویی: 428.24 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 18000 ریال - انتخاب
7- Concepts and comments: a reader for students of English as a second language
نويسنده:Patricia Ackert - ابتدا - دیویی: 428.24 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - انتخاب
8- Concepts and comments 4: reading & vocabulary development
نويسنده:Patricia Ackert ؛ نويسنده:Linda Lee - سپند،آذران - دیویی: 428.24 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 24000 ریال - 2 -0417-4130-1 انتخاب
9- Concepts and comments: a reader for students of English as a second language
نويسنده:Patricia Ackert - پیام کوثر - دیویی: 428.24 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 35000 ریال - 4 -071841-03-0 انتخاب
10- Concepts and comments: a reader for students of English as a second language
نويسنده:Patricia Ackert - ابداع،زبان مهر،هومن - دیویی: 428.24 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 60000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9