لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(133)
چاپ مجدد (40)
تالیف (77)
ترجمه (96)
تهران (173)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (151)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (173) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رنگین‌کمان
نويسنده:ایمی ادر ؛ مترجم:منصور جام‌شیر ؛ نقاش:سوزان کالیتری - نگارینه - دیویی: 297.68 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4000 ریال - 3 -20-8935-964 انتخاب
2- شب بخیر خرگوش کوچولو
نويسنده:ران رندال ؛ مترجم:منصور جام‌شیر ؛ تصويرگر:سوفی هاردینگ - نگارینه - دیویی: 813 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 7000 ریال - 2 -46-8935-964-978 انتخاب
3- ساندویچ پیاز
نويسنده:ای.ال. کونیگسبرگ ؛ مترجم:نیره محمدعلیپور ؛ ويراستار:منصور جام‌شیر - نگارینه - دیویی: 823.92 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2 -17-8935-964-978 انتخاب
4- افسانه‌های نروژی
نويسنده:پترکریستن آسبیورنسن ؛ مترجم:فاطمه ابطحی ؛ ويراستار:منصور جام‌شیر - نگارینه - دیویی: 398.209481 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 60000 ریال - 7 -045-230-964-978 انتخاب
5- با عشق و همدردی: مجموعه داستان‌های کوتاه از نویسندگان بزرگ
مترجم:انیس خوش‌لهجه‌صدق ؛ تصويرگر:ماشاءالله شاکر ؛ ويراستار:منصور جام‌شیر - نگارینه - دیویی: 813 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 20000 ریال - 3 -78-8935-964-978 انتخاب
6- پژواک کوهستان = And the mountains echoed
نويسنده:خالد حسینی ؛ نويسنده:منصوره حکمی ؛ ويراستار:منصور جام‌شیر - نگارینه - دیویی: 813.6 - 402 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 160000 ریال - 6 -042-230-964-978 انتخاب
7- قایم‌موشک‌بازی (کرگدن کوچولو)
شاعر:مهری ماهوتی ؛ نقاش:بتینا پاترسون ؛ نقاش:منصور جام‌شیر - نگارینه - دیویی: 8fa1.62 - 10 صفحه - (در8جلد ) - جلد 7 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 8000 ریال - 7 -52-7533-964 انتخاب
8- رمز داوینچی
نويسنده:دن براون ؛ مترجم:نوشین ریشهری ؛ ويراستار:منصور جام‌شیر - نگارینه - دیویی: 813.54 - 398 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 580000 ریال - 8 -76-7533-964-978 انتخاب
9- شب پر ستاره
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:منصور جام‌شیر - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 25000 ریال - 1 -1644-07-964-978 انتخاب
10- ساخت کشتی
نويسنده:ایمی ادر ؛ مترجم:منصور جام‌شیر ؛ تصويرگر:سوزان کالیتری - نگارینه - دیویی: 297.156 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4000 ریال - 8 -23-8935-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18