لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(40)
چاپ مجدد (4)
تالیف (44)
ترجمه (0)
تهران (43)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (44) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، حضرت امام خامنه‌ای (مدظله) در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرا
گردآورنده:حبیب‌الله سیاری ؛ گردآورنده:سیدمهرداد آل‌احمد ؛ گردآورنده:ابوالفضل پروانه - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.0844 - 528 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 100000 ریال - 6 -3-91120-600-978 انتخاب
2- آرامش در دریا: حوادث و رویدادهای یکم تا سی‌ و یکم فروردین ماه 1360
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:عیسی عابدینی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084302 - 502 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 140000 ریال - 0 -17-6099-600-978 انتخاب
3- حماسه مقاومت: حوادث و رویدادهای شانزدهم تا سی‌ام مهرماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084302 - 544 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 130000 ریال - 6 -5-91339-600-978 انتخاب
4- حماسه مقاومت: حوادث و رویدادهای شانزدهم تا سی‌ام مهرماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084302 - 546 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 70000 ریال - 6 -5-91339-600-978 انتخاب
5- موج‌های خروشان: حوادث و رویدادهای شانزدهم تا سی‌ام بهمن ماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084302 - 404 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 7 -18-6099-600-978 انتخاب
6- آوردگاه تکاوران دریایی: حوادث و رویدادهای یکم تا پانزدهم مهرماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084302 - 596 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 70000 ریال - 2 -3-91339-600-978 انتخاب
7- شعله‌های انتقام: حوادث و رویدادهای شانزدهم تا سی‌ام آبان‌ماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084202 - 498 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 2 -00-6099-600-978 انتخاب
8- غرش نانوچه‌ها: حوادث و رویدادهای یکم تا پانزدهم آبان ماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084302 - 442 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 4 -9-91339-600-978 انتخاب
9- مروارید: حوادث و رویدادهای یکم تا پانزدهم آذرماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.0843 - 498 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 9 -01-6099-600-978 انتخاب
10- اقتدار ناوشکن‌ها: حوادث و رویدادهای یکم تا بیست و نهم اسفند ماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:شهریار میرشکاری - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.08430922 - 626 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 130000 ریال - 5 -09-6099-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5