لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (2)
تالیف (13)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آوردگاه تکاوران دریایی: حوادث و رویدادهای یکم تا پانزدهم مهرماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.08430922 - 586 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1391 - 130000 ریال - 2 -3-91339-600-978 انتخاب
2- حماسه مقاومت: حوادث و رویدادهای شانزدهم تا سی‌ام مهرماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084302 - 546 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 70000 ریال - 6 -5-91339-600-978 انتخاب
3- آوردگاه تکاوران دریایی: حوادث و رویدادهای یکم تا پانزدهم مهرماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084302 - 596 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 70000 ریال - 2 -3-91339-600-978 انتخاب
4- اقتدار ناوشکن‌ها: حوادث و رویدادهای یکم تا بیست و نهم اسفند ماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:شهریار میرشکاری - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.08430922 - 626 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 130000 ریال - 5 -09-6099-600-978 انتخاب
5- غرش نانوچه‌ها: حوادث و رویدادهای یکم تا پانزدهم آبان ماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084302 - 442 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 4 -9-91339-600-978 انتخاب
6- حوادث و رویدادهای یکم تا سی و یکم مرداد ماه 1360
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:شهریار میرشکاری - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.083302 - 496 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 ریال - 5 -25-6099-600-978 انتخاب
7- حوادث و رویدادهای یکم تا سی‌ام آذر‌ماه 1360
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:شهریار میرشکاری - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.08430922 - 482 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 7 -21-6099-600-978 انتخاب
8- مروارید: حوادث و رویدادهای یکم تا پانزدهم آذرماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.0843 - 498 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 9 -01-6099-600-978 انتخاب
9- شعله‌های انتقام: حوادث و رویدادهای شانزدهم تا سی‌ام آبان‌ماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084202 - 498 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 2 -00-6099-600-978 انتخاب
10- حوادث و رویدادهای یکم تا سی و یکم تیر ماه 1360
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:شهریار میرشکاری - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.083302 - 582 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 ریال - 1 -23-6099-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2