لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (27)
تالیف (23)
ترجمه (42)
تهران (61)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رئالیسم جادویی
نويسنده:مگی‌آن باورز ؛ مترجم:سحر رضاسلطانی ؛ ويراستار:مریم فرنام - روزنه - دیویی: 700.41163 - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 6 -456-334-964-978 انتخاب
2- دیوانه‌ها در زمین بازی: گفت‌وگو با نویسندگان نسل بیت
مترجم:علیرضا بهنام ؛ ويراستار:مریم فرنام - حکمت کلمه - دیویی: 813.54 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 75000 ریال - 3 -05-8291-600-978 انتخاب
3- ما دروغگو بودیم
نويسنده:امیلی لاک‌هارت ؛ مترجم:کاوان بشیری ؛ ويراستار:مریم فرنام - میلکان - دیویی: 823.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 8 -24-7443-600-978 انتخاب
4- ژتون قرمز من
نويسنده:کارن‌جوی فاولر ؛ مترجم:ثنا نصاری ؛ ويراستار:مریم فرنام - نیماژ - دیویی: 813.54 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 9 -070-367-600-978 انتخاب
5- مسائل بوطیقای داستایفسکی
نويسنده:میخائیل‌میخائیلوویچ باختین ؛ مترجم:نصراله مرادیانی ؛ ويراستار:مریم فرنام - حکمت کلمه - دیویی: 891.733 - 624 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 8 -00-8291-600-978 انتخاب
6- دزد پادگان
نويسنده:توبیاس ولف ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی ؛ ويراستار:مریم فرنام - بیدگل - دیویی: 813.54 - 172 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 3 -91-6401-622-978 انتخاب
7- گورستان پراگ
نويسنده:اومبرتو اکو ؛ مترجم:فریبا ارجمند ؛ ويراستار:مریم فرنام - روزنه - دیویی: 853.914 - 662 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 345000 ریال - 0 -474-334-964-978 انتخاب
8- خون الف‌ها
نويسنده:آندژی ساپکووسکی ؛ مترجم:محمدمهدی فیاضی‌کیا ؛ ويراستار:مریم فرنام - ایجاز - دیویی: 891.8538 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 700 نسخه - 7 -9-97505-600-978 انتخاب
9- صدای سروش
نويسنده:فرهاد کشوری ؛ ويراستار:مریم فرنام - روزنه - دیویی: 8fa3.62 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 135000 ریال - 9 -525-334-964-978 انتخاب
10- نیمه‌ی تاریک بهشت (مذهب، امپراتوری و شکنجه): نمونه‌ی مورد مطالعه: امپراتوری هخامنشی با توجه به ابوغریب
نويسنده:بروس لینکن ؛ مترجم:آروین مقصودلو ؛ ويراستار:مریم فرنام - حکمت کلمه - دیویی: 322.1 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300 نسخه - 190000 ریال - 8 -13-8291-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7