لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (24)
تالیف (23)
ترجمه (36)
تهران (55)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (59) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مثل یک بوم سفید
نويسنده:معصومه میرابوطالبی ؛ ويراستار:مریم فرنام - روزنه - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 67000 ریال - 2 -397-334-964-978 انتخاب
2- رئالیسم جادویی
نويسنده:مگی‌آن باورز ؛ مترجم:سحر رضاسلطانی ؛ ويراستار:مریم فرنام - روزنه - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 6 -456-334-964-978 انتخاب
3- تاریک ماه
نويسنده:منصور علیمرادی ؛ ويراستار:مریم فرنام - روزنه - 208 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 5 -440-334-964-978 انتخاب
4- صدای سروش
نويسنده:فرهاد کشوری ؛ ويراستار:مریم فرنام - روزنه - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 135000 ریال - 9 -525-334-964-978 انتخاب
5- دیوانه‌ها در زمین بازی: گفت‌وگو با نویسندگان نسل بیت
مترجم:علیرضا بهنام ؛ ويراستار:مریم فرنام - حکمت کلمه - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 75000 ریال - 3 -05-8291-600-978 انتخاب
6- مرد رودباری و دختر بازرگان: افسانه‌های مردمان کرانه‌های رود هلیل
نويسنده:منصور علیمرادی ؛ ويراستار:مریم فرنام - فرهنگ عامه - 338 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 145000 ریال - 9 -8-93898-600-978 انتخاب
7- گورستان پراگ
نويسنده:اومبرتو اکو ؛ مترجم:فریبا ارجمند ؛ ويراستار:مریم فرنام - روزنه - 662 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 345000 ریال - 0 -474-334-964-978 انتخاب
8- نیمه‌ی تاریک بهشت (مذهب، امپراتوری و شکنجه): نمونه‌ی مورد مطالعه: امپراتوری هخامنشی با توجه به ابوغریب
نويسنده:بروس لینکن ؛ مترجم:آروین مقصودلو ؛ ويراستار:مریم فرنام - حکمت کلمه - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300 نسخه - 190000 ریال - 8 -13-8291-600-978 انتخاب
9- ارباب نجوا
نويسنده:شهریار جوهری ؛ ويراستار:مریم فرنام - ایجاز - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -6-98197-600-978 انتخاب
10- سقف خانه‌ی رادن
نويسنده:دیویدهربرت لارنس ؛ مترجم:مرتضی زارعی ؛ ويراستار:مریم فرنام - روزنه - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 6 -498-334-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6