لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (44)
تالیف (8)
ترجمه (48)
تهران (56)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (56)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مصرف عاقلانه انرژی
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 44 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 1 -19-6232-964 انتخاب
2- حفاظت از حیوانات
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 5 -17-6232-964 انتخاب
3- بچه‌ها و حفاظت از کره زمین: سبز نگه‌داشتن زمین
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 40 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 1000 ریال - 3 -18-6232-964 انتخاب
4- راهنمای حفظ محیط زیست برای نوجوانان
نويسنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 8 -126-389-964-978 انتخاب
5- در سیاره ما چه خبر است!
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 40 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 0 -14-6232-964 انتخاب
6- حفاظت از ذخایر زیرزمینی
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 9 -15-6232-964 انتخاب
7- در سیاره ما چه خبر است!
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 0 -14-6232-964 انتخاب
8- بچه‌ها و حفاظت از کره زمین: مصرف عاقلانه انرژی
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 44 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 1000 ریال - 1 -19-6232-964 انتخاب
9- سبز نگه‌داشتن زمین
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 40 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 6 -05-7414-964 انتخاب
10- سبز نگه‌داشتن زمین
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 3 -18-6232-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6