لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (1)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- محیط زیست شهری
گردآورنده:ناصر شکری ؛ ويراستار:مهوش حقی ؛ ويراستار:امید رهنما - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - دیویی: 344.55046 - 538 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 2 -297-238-964-978 انتخاب
2- املاک
گردآورنده:نادر شکری ؛ زيرنظر:محمد تقوی ؛ ويراستار:مهوش حقی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - دیویی: 346.5504363 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 50000 ریال - 1 -294-238-964-978 انتخاب
3- فضای سبز: مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری مشتمل بر 1- قوانین و مقررات فضای سبز شهری، 2- قوانین و مقررات قطع اشجار شهری
گردآورنده:نادر شکری ؛ گردآورنده:مهوش حقی ؛ گردآورنده:امید رهنما - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - دیویی: 344.55046 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 55000 ریال - 0 -233-238-964-978 انتخاب
4- مجموعه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران: با تفکیک موضوعی و به ترتیب تاریخ تصویب از سال 1390 الی نیمه اول 1392 (پایان دوره سوم شورای اسلامی شهر تهران)
گردآورنده:نادر شکری ؛ گردآورنده:علیرضا اشعه‌شعار ؛ گردآورنده:امید رهنما - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - دیویی: 352.055 - 886 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 300000 ریال - 1 -900-238-964-978 انتخاب
5- فضای سبز: مشتمل بر 1- قوانین و مقررات فضای سبز شهری، 2- قوانین و مقررات قطع اشجار شهری
گردآورنده:نادر شکری ؛ گردآورنده:مهوش حقی ؛ گردآورنده:امید رهنما - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - دیویی: 344.55046 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 0 -233-238-964-978 انتخاب
6- مجموعه مصوبات ادواری شورای اسلامی شهر تهران در حوزه خدمات شهری: با تفکیک موضوعی و به ترتیب تاریخ تصویب از سال 1378 الی 1392
نويسنده:نادر شکری ؛ نويسنده:علیرضا اشعه‌شعار ؛ نويسنده:امید رهنما - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - دیویی: 363.60955 - 804 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 200000 ریال - 5 -874-238-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1