لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (1)
تالیف (7)
ترجمه (10)
تهران (4)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیابت و ورزش
گردآورنده:عبدالرضا کاظمی ؛ گردآورنده:صادق امانی ؛ گردآورنده:راضیه دباغ‌زاده - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان - دیویی: 616.462062 - 538 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 270000 ریال - 4 -3157-10-964-978 انتخاب
2- تمرینات مقاومتی برای پیشگیری و درمان بیماری‌های مزمن
نويسنده:جوزف سیکولو ؛ نويسنده:ویلیامز کرایمر ؛ مترجم:عبدالرضا کاظمی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان - دیویی: 616.044 - 474 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300000 ریال - 2 -4394-10-964-978 انتخاب
3- تغذیه ورزشی پیشرفته
نويسنده:دن بناردوت ؛ مترجم:مینو باسامی ؛ مترجم:روح‌اله رنجبر - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - دیویی: 613.2024796 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 90000 ریال - 0 -0-93105-600-978 انتخاب
4- بیوشیمی فعالیت ورزشی
نويسنده:واسیلیس موگیوس ؛ مترجم:عبدالرضا کاظمی ؛ مترجم:هادی خدابنده‌لو - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان - دیویی: 612.044 - 592 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 170000 ریال - 4 -1557-10-964-978 انتخاب
5- راهنمای فعالیت بدنی برای افراد مبتلاء به سرطان بر اساس رهنمودهای ACSM
نويسنده:ملیندا‌ال. اروین ؛ مترجم:امین عیسی‌نژاد ؛ مترجم:صادق امانی‌شلمزاری - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - دیویی: 616.994062 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 9 -57-6858-600-978 انتخاب
6- آناتومی و فیزیولوژی انسانی
نويسنده:کنت‌مارشال ون‌دگراف ؛ مترجم:عبدالرضا کاظمی ؛ مترجم:حسین بابایی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، مرکز انتشارات علمی - دیویی: 611 - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 115000 ریال - 2 -1960-10-964-978 انتخاب
7- ورزش و تمرین‌های ورزشی: راهی برای درمان سرطان: تاثیر ورزش و تمرین‌های ورزشی بر درمان 24 سرطان بسیار شایع و مهلک در سراسر جهان
نويسنده:گئورگ اشتوبینگر ؛ مترجم:عبدالرضا کاظمی ؛ مترجم:مینا حکاک‌زاده - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، مرکز انتشارات علمی - دیویی: 616.99406 - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 5 -5635-10-964-978 انتخاب
8- مایوکاین‌ها و ورزش
گردآورنده:عبدالرضا کاظمی ؛ گردآورنده:صادق امانی ؛ ويراستار:مجید غلامحسین‌پور - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، مرکز انتشارات علمی - دیویی: 612.044 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 90000 ریال - 6 -1959-10-964-978 انتخاب
9- برنامه‌های فعالیت‌های بدنی کودکان و نوجوانان
نويسنده:دایان‌اس. وارد ؛ نويسنده:راس پی. ساندرز ؛ نويسنده:راسل ار. پت - نشر ورزش،بامداد کتاب - دیویی: 613.7042 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 250000 ریال - 6 -34-5796-600-978 انتخاب
10- برنامه‌های فعالیت‌های بدنی کودکان و نوجوانان
نويسنده:دایان‌اس. وارد ؛ نويسنده:راس پی. ساندرز ؛ نويسنده:راسل ار. پت - نشر ورزش،بامداد کتاب - دیویی: 613.7042 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 75000 ریال - 6 -34-5796-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2