لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (1)
تالیف (7)
ترجمه (10)
تهران (4)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تغذیه و فیزیولوژی ماراتن
نويسنده:عبدالرضا کاظمی ؛ نويسنده:صادق امانی ؛ نويسنده:محمدامین ساعی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان - دیویی: 612.044 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 2 -2682-10-964-978 انتخاب
2- محیط و عملکرد ایمنی در ورزش
نويسنده:عبدالرضا کاظمی ؛ نويسنده:صادق امانی ؛ نويسنده:شمس‌الدین رضایی - دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - دیویی: 612.044 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 3 -0-99722-600-978 انتخاب
3- دیابت و ورزش
گردآورنده:عبدالرضا کاظمی ؛ گردآورنده:صادق امانی ؛ گردآورنده:راضیه دباغ‌زاده - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان - دیویی: 616.462062 - 538 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 270000 ریال - 4 -3157-10-964-978 انتخاب
4- راهنمای فعالیت بدنی برای افراد مبتلاء به سرطان بر اساس رهنمودهای ACSM
نويسنده:ملیندا‌ال. اروین ؛ مترجم:امین عیسی‌نژاد ؛ مترجم:صادق امانی‌شلمزاری - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - دیویی: 616.994062 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -57-6858-600-978 انتخاب
5- برنامه‌های فعالیت‌های بدنی کودکان و نوجوانان
نويسنده:دایان‌اس. وارد ؛ نويسنده:راس پی. ساندرز ؛ نويسنده:راسل ار. پت - نشر ورزش،بامداد کتاب - دیویی: 613.7042 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -34-5796-600-978 انتخاب
6- تمرینات مقاومتی برای پیشگیری و درمان بیماری‌های مزمن
نويسنده:جوزف سیکولو ؛ نويسنده:ویلیامز کرایمر ؛ مترجم:عبدالرضا کاظمی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان - دیویی: 616.044 - 474 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 300000 ریال - 2 -4394-10-964-978 انتخاب
7- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته: موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی
نويسنده:عبدالرضا کاظمی ؛ نويسنده:صادق امانی ؛ نويسنده:راضیه دباغ‌زاده - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان - دیویی: 612.04 - 520 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 280000 ریال - 1 -3934-10-964-978 انتخاب
8- بیوشیمی فعالیت ورزشی
نويسنده:واسیلیس موگیوس ؛ مترجم:عبدالرضا کاظمی ؛ مترجم:هادی خدابنده‌لو - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان - دیویی: 612.044 - 592 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 170000 ریال - 4 -1557-10-964-978 انتخاب
9- تمرینات قدرتی انجمن ملی فعالیت‌های قدرتی و آماده‌سازی
نويسنده:لی.ای. براون ؛ مترجم:عبدالرضا کاظمی ؛ مترجم:صادق امانی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، مرکز انتشارات علمی - دیویی: 612.713 - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 145000 ریال - 4 -2068-10-964-978 انتخاب
10- برنامه‌های فعالیت‌های بدنی کودکان و نوجوانان
نويسنده:دایان‌اس. وارد ؛ نويسنده:راس پی. ساندرز ؛ نويسنده:راسل ار. پت - نشر ورزش،بامداد کتاب - دیویی: 613.7042 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 6 -34-5796-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2