لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(89)
چاپ مجدد (74)
تالیف (0)
ترجمه (163)
تهران (148)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (163)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (163) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرنو، اژدهای آتش
نويسنده:آدام بلید ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.92 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 60000 ریال - 9 -329-536-964-978 انتخاب
2- هاوکایت، پیکانی در هوا
نويسنده:آدام بلید ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.914 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 6 -787-251-600-978 انتخاب
3- سپرون، اهریمن دریایی
نويسنده:آدام بلید ؛ مترجم:محمد قصاع - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.92 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 25000 ریال - 5 -330-536-964-978 انتخاب
4- نبرد دریا: مانگلر خطر سیاه
نويسنده:آدام بلید ؛ مترجم:سمیه موحدی‌فرد ؛ گرافيست:محمدرضا مهدوی‌فر - نوید ظهور - دیویی: 823.92 - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 6 -17-9898-600-978 انتخاب
5- سولترا، افسونگر سنگ
نويسنده:آدام بلید ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - قدیانی - دیویی: 823.92 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 25000 ریال - 4 -337-536-964-978 انتخاب
6- کرونوس، چنگال‌های مرگبار
نويسنده:آدام بلید ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.914 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 0 -0196-08-600-978 انتخاب
7- سپرون، اهریمن دریایی
نويسنده:آدام بلید ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.92 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 120000 ریال - 5 -330-536-964-978 انتخاب
8- تاسک، ماموت نیرومند
نويسنده:آدام بلید ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - قدیانی - دیویی: 823.92 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 120000 ریال - 0 -984-536-964-978 انتخاب
9- فرنو، اژدهای آتش
نويسنده:آدام بلید ؛ مترجم:محمد قصاع - قدیانی - دیویی: 823.92 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 50000 ریال - 9 -329-536-964-978 انتخاب
10- لاستور، اسیدپاش
نويسنده:آدام بلید ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.914 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 120000 ریال - 3 -0210-08-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17