لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(117)
چاپ مجدد (36)
تالیف (152)
ترجمه (1)
تهران (148)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (153) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ما بی تو، تو بی ما
نويسنده:مهرگان رزمی‌بهرغانی ؛ ويراستار:صدیقه رئیسی ؛ ويراستار:سجاد محمدی - احیاء - دیویی: 8fa8.862 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 1 -5-95424-600-978 انتخاب
2- نماز
نويسنده:محی‌الدین حائری‌شیرازی ؛ ويراستار:سجاد محمدی ؛ ويراستار:زهره اکبرپور - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معارف - دیویی: 297.353 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 120000 ریال - 2 -133-441-600-978 انتخاب
3- علامه سیدمحمدحسین طباطبایی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 189.1 - 232 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 4 -348-303-964-978 انتخاب
4- علی‌اکبردهخدا
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:سعید واشهری ؛ زيرنظر:سجاد محمدی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 8fa8.862 - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 26000 ریال - 9 -314-303-964-978 انتخاب
5- ایستاده‌ام: خاطرات رزمنده هادی صدقی
نويسنده:حسین گلدوست ؛ ويراستار:سجاد محمدی ؛ ويراستار:زهره اکبرپور - روایت فتح - دیویی: 955.0843092 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 230000 ریال - 7 -245-330-600-978 انتخاب
6- فخر رازی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - کتابهای جیبی - دیویی: 189.1 - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 37000 ریال - 9 -509-303-964-978 انتخاب
7- نظامی گنجوی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 8fa1.23 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 40000 ریال - 6 -526-303-964-978 انتخاب
8- منتخب زندگینامه یکصد و ده چهره از آفرینندگان فرهنگ و تمدن اسلام و بوم ایران: بارقه‌های آفتاب
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.99 - 260 صفحه - (در6جلد ) - جلد 3 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 34500 ریال - 8 -324-303-964-978 انتخاب
9- تاریخ‌نگاری اسلامی در مکتب حدیث
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 907.2017671 - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 24000 ریال - 2 -441-303-964-978 انتخاب
10- دوست‌محمد گواشانی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:زینب موحدراد - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 745.619092 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 35000 ریال - 7 -574-303-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16