لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(117)
چاپ مجدد (36)
تالیف (152)
ترجمه (1)
تهران (148)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (153) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شیخ صدوق (ابن بابویه)
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:سعید واشهری - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.2924 - 272 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 80000 ریال - 1 -620-303-964-978 انتخاب
2- ابوحنیفه دینوری
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.0072 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 1 -589-303-964-978 انتخاب
3- ابن اثیر
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 909.097671 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 17000 ریال - 4 -434-303-964-978 انتخاب
4- شیخ مفید
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.4924 - 304 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 55000 ریال - 6 -500-303-964-978 انتخاب
5- حمدالله مستوفی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.0092 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 42000 ریال - 9 -525-303-964-978 انتخاب
6- عمود 1400
نويسنده:علی‌اکبر والایی ؛ ويراستار:سجاد محمدی - احیاء - دیویی: 915.67042 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 100000 ریال - 9 -4-95924-600-978 انتخاب
7- بیدل دهلوی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:عرفان چوبینه‌بهروز - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 8fa1.5 - 364 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 36500 ریال - 0 -333-303-964-978 انتخاب
8- منتخب زندگینامه یکصد و ده چهره از آفرینندگان فرهنگ و تمدن اسلام و بوم ایران: بارقه‌های آفتاب
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.99 - 256 صفحه - (در6جلد ) - جلد 3 - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 34500 ریال - 8 -324-303-964-978 انتخاب
9- سنایی غزنوی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:نسا حکمتی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 8fa1.23 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 17500 ریال - 7 -321-303-964-978 انتخاب
10- آنونس: از تاریخچه تا ساختار
نويسنده:آزاده دهقانی ؛ ويراستار:صفورا حیدری ؛ ويراستار:سجاد محمدی - ساقی - دیویی: 384.83 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 290000 ریال - 0 -42-6112-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16