لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(59)
چاپ مجدد (74)
تالیف (88)
ترجمه (45)
تهران (133)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (72)

تعداد یافت شده (133) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکنولوژی جراحی اعصاب: بر اساس آخرین سرفصل واحد درسی جراحی اعصاب از سوی شورای عالی برنامه‌ریزی جهت رشته‌ی اتاق عمل
نويسنده:احسان گلچینی ؛ نويسنده:لیلا ساداتی ؛ ويراستار:مرضیه توکلی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.48 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 109000 ریال - 8 -305-101-600-978 انتخاب
2- آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.918 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 119000 ریال - 6 -271-101-600-978 انتخاب
3- تکنولوژی جراحی پلاستیک و ترمیمی: بر اساس سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ نويسنده:حمیدرضا مفرد - جامعه‌نگر - دیویی: 617.952 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 500 نسخه - 179000 ریال - 8 -404-101-600-978 انتخاب
4- تکنولوژی جراحی ارتوپدی: بر اساس آخرین سرفصل واحد درسی جراحی ارتوپدی ...
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ زيرنظر:محسن عمادالدین - جامعه‌نگر - دیویی: 617.5 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2000 نسخه - 99000 ریال - 4 -134-101-600-978 انتخاب
5- آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی - جامعه‌نگر،سالمی - دیویی: 617.918 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 69000 ریال - 5 -108-101-600-978 انتخاب
6- ابزار جراحی: قابل استفاده برای رزیدنت‌های جراحی و دانشجویان اتاق عمل
نويسنده:رنی نمیتز ؛ مترجم:لیلا ساداتی ؛ مترجم:احسان گلچینی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.9178 - 356 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 499000 ریال - 4 -671-101-600-978 انتخاب
7- تکنیک اتاق عمل: اعمال جراحی
نويسنده:نانسی‌ ماری فورتوناتو فیلیپس ؛ مترجم:لیلا ساداتی ؛ مترجم:احسان گلچینی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.0231 - 492 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 590000 ریال - 5 -575-101-600-978 انتخاب
8- تکنولوژی جراحی ENT، فک و صورت: بر اساس سرفصل واحد درسی تکنولوژی جراحی ENT، فک و صورت از سوی شورای عالی برنامه‌ریزی جهت رشته اتاق عمل
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ نويسنده:مریم میلانی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.51 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1500 نسخه - 245000 ریال - 4 -527-101-600-978 انتخاب
9- تکنولوژی جراحی گوارش و غدد: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی جراحی گوارش و غدد
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ نويسنده:مهران نفر - جامعه‌نگر - دیویی: 617.4 - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 2000 نسخه - 149000 ریال - 9 -353-101-600-978 انتخاب
10- ابزار جراحی برای پزشکان، رزیدنت‌های جراحی و دانشجویان اتاق عمل
نويسنده:رنی نمیتز ؛ مترجم:احسان گلچینی ؛ مترجم:لیلا ساداتی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.9178 - 340 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 299000 ریال - 9 -283-101-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14