لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(60)
چاپ مجدد (84)
تالیف (97)
ترجمه (47)
تهران (144)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (81)

تعداد یافت شده (144) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گره‌های جراحی و تکنیک‌های بخیه
نويسنده:دنیس گیدینکز ؛ مترجم:احسان گلچینی ؛ مترجم:لیلا ساداتی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.91 - 42 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 50000 ریال - 9 -238-101-600-978 انتخاب
2- تکنولوژی جراحی گوارش و غدد: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی جراحی گوارش و غدد
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ نويسنده:مهران نفر - جامعه‌نگر - دیویی: 617.4 - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 149000 ریال - 9 -353-101-600-978 انتخاب
3- تکنولوژی جراحی ارتوپدی: بر اساس آخرین سرفصل واحد درسی جراحی ارتوپدی ...
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ نويسنده:سحر کرمی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.5 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 109000 ریال - 2 -352-101-600-978 انتخاب
4- تکنیک اتاق عمل: اعمال جراحی
نويسنده:نانسی‌ ماری فورتوناتو فیلیپس ؛ مترجم:لیلا ساداتی ؛ مترجم:احسان گلچینی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.0231 - 492 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 495000 ریال - 5 -575-101-600-978 انتخاب
5- تکنولوژی جراحی توراکس، قلب و عروق: بر اساس سرفصل واحد درسی تکنولوژی جراحی قلب و تنفس ...
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ زيرنظر:کاظم زرگری - جامعه‌نگر - دیویی: 617.54059 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 169000 ریال - 9 -197-101-600-978 انتخاب
6- اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.01 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 69000 ریال - 0 -174-101-600-978 انتخاب
7- مراقبت از بیمار در جراحی الکساندر: جراحی اعصاب
مترجم:لیلا ساداتی ؛ مترجم:احسان گلچینی ؛ نويسنده:جین‌سی. راث‌راک - جامعه‌نگر - دیویی: 617.0231 - 82 صفحه - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 199000 ریال - 7 -740-101-600-978 انتخاب
8- اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی - جامعه‌نگر - دیویی: 614.48 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 49000 ریال - 7 -175-101-600-978 انتخاب
9- تکنولوژی جراحی گوارش و غدد: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی جراحی گوارش و غدد
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ نويسنده:مهران نفر - جامعه‌نگر - دیویی: 617.4 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 329000 ریال - 9 -353-101-600-978 انتخاب
10- اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.01 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 69000 ریال - 0 -174-101-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15