لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (1)
تالیف (11)
ترجمه (35)
تهران (46)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (37)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای استفاده از لوح فشرده همراه جوان
گردآورنده:محمد فرد ؛ باهمكاري:مهدی قربانی ؛ باهمكاري:پوراندخت فرهنگیان - همراهان جوان - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 نسخه - 35000 ریال - 1 -8-90994-600-978 انتخاب
2- سوپ جوجه برای روح: مجموعه داستان‌های انگیزشی
نويسنده:جک کنفیلد ؛ نويسنده:مارک‌ویکتور هنسن ؛ مترجم:مریم هاشمی‌گلشن‌آبادی - همراهان جوان - 132 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 6 -23-6474-600-978 انتخاب
3- میکی موس
نويسنده:نیکول سیتلر ؛ نويسنده:تراویس سیتلر ؛ مترجم:امیرحسین معرفت - همراهان جوان - 20 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 5 -91-6474-600-978 انتخاب
4- توت‌فرنگی: شماره اول
نويسنده:جورجیا بال ؛ مترجم:مریم خاکپاش ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد - همراهان جوان - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -19-6327-622-978 انتخاب
5- همراه قرآن
مسئول طرح:محمد فرد ؛ مسئول طرح:مسعود فهامی ؛ مسئول طرح:مهدی قربانی - همراهان جوان - 518 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 12500 نسخه - 187000 ریال - 7 -6-90994-600-978 انتخاب
6- پرندگان خشمگین
ويراستار:امیرحسین معرفت ؛ نويسنده:کاری کورهونن ؛ مترجم:حمیدرضا فرد - همراهان جوان - 22 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 0 -83-6474-600-978 انتخاب
7- باب اسفنجی: شماره 5
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ نويسنده:دیوید دگرانید ؛ نويسنده:اسکات رابرت - همراهان جوان - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -23-6327-622-978 انتخاب
8- همراه جوان 2: دانشنامه جوانان: اطلاعات دینی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، آموزشی، هنری، پزشکی، رایانه‌ایی، احکام شرعی
گردآورنده:محمد فرد ؛ گردآورنده:مهدی قربانی ؛ ويراستار:طناز افشاریان - همراهان جوان - 556 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 220000 ریال - 0 -12-6474-600-978 انتخاب
9- راهنمای استفاده از لوح فشرده همراه جوان (2)
گردآورنده:محمد فرد ؛ گردآورنده:مهدی قربانی ؛ ويراستار:پوراندخت فرهنگیان - همراهان جوان - 150 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 57000 ریال - 7 -13-6474-600-978 انتخاب
10- داستان‌های اردکی
نويسنده:جو کارامنگا ؛ مترجم:امیرحسین معرفت ؛ نقاش:لوکا اوسای - همراهان جوان - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 9 -77-6474-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5