لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (17)
تالیف (9)
ترجمه (69)
تهران (78)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (68)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (78) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای استفاده از لوح فشرده همراه جوان (2)
گردآورنده:محمد فرد ؛ گردآورنده:مهدی قربانی ؛ ويراستار:پوراندخت فرهنگیان - همراهان جوان - دیویی: 030 - 150 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 57000 ریال - 7 -13-6474-600-978 انتخاب
2- سوپ جوجه برای روح: مجموعه داستان‌های انگیزشی
نويسنده:جک کنفیلد ؛ نويسنده:مارک‌ویکتور هنسن ؛ مترجم:مریم هاشمی‌گلشن‌آبادی - همراهان جوان - دیویی: 158.12 - 160 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 125000 ریال - 9 -22-6474-600-978 انتخاب
3- لونی تونز
نويسنده:شالی فیش ؛ نويسنده:ال کراس ؛ نويسنده:دیویدکودی وایس - همراهان جوان - دیویی: 813 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 2 -92-6474-600-978 انتخاب
4- دختران پفپفی قدرتمند در تونل زمان
نويسنده:تروی لیتل ؛ مترجم:مریم خاکپاش ؛ ويراستار:علی فرد - همراهان جوان - دیویی: 741.5 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 6 -17-6327-622-978 انتخاب
5- باب اسفنجی
نويسنده:کوری باربا ؛ نويسنده:روبرت لیتون ؛ نويسنده:ریچید پرسل - همراهان جوان - دیویی: 813 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 195000 ریال - 4 -40-6327-622-978 انتخاب
6- سوپ جوجه برای روح: مجموعه داستان‌های انگیزشی
نويسنده:جک کنفیلد ؛ نويسنده:مارک‌ویکتور هنسن ؛ مترجم:مریم هاشمی‌گلشن‌آبادی - همراهان جوان - دیویی: 158.12 - 120 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 85000 ریال - 5 -20-6474-600-978 انتخاب
7- بنتن
نويسنده:داریو بریسوئلا ؛ مترجم:محمدحسین فرد ؛ ويراستار:حمیدرضا فرد - همراهان جوان - دیویی: 741.5 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 4 -85-6474-600-978 انتخاب
8- شاهزادگان دیزنی: شماره اول
نويسنده:ایمی مبرسون ؛ نويسنده:جورجیا بال ؛ نويسنده:جفری گلدن - همراهان جوان - دیویی: 813 - 20 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - انتخاب
9- سونیک
نويسنده:ایان فلین ؛ مترجم:محمدحسین فرد ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد - همراهان جوان - دیویی: 813 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 185000 ریال - 6 -94-6474-600-978 انتخاب
10- همراه دانش‌آموز: امید و شادی
به‌اهتمام: موسسه فرهنگی انتشاراتی همراهان جوان ؛ ويراستار:طناز افشاریان ؛ ويراستار:پوراندخت فرهنگیان - همراهان جوان - دیویی: 030 - 358 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 220000 ریال - 1 -3-92245-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8