لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (17)
تالیف (9)
ترجمه (69)
تهران (78)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (68)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (78) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرندگان خشمگین
ويراستار:امیرحسین معرفت ؛ نويسنده:کاری کورهونن ؛ مترجم:حمیدرضا فرد - همراهان جوان - دیویی: 741.5 - 22 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 0 -83-6474-600-978 انتخاب
2- باب اسفنجی
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ نويسنده:دیوید دگرانید ؛ نويسنده:اسکات رابرت - همراهان جوان - دیویی: 813 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 7 -23-6327-622-978 انتخاب
3- راهنمای استفاده از لوح فشرده همراه جوان (2)
گردآورنده:محمد فرد ؛ گردآورنده:مهدی قربانی ؛ ويراستار:پوراندخت فرهنگیان - همراهان جوان - دیویی: 030 - 150 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 57000 ریال - 7 -13-6474-600-978 انتخاب
4- پلنگ صورتی علیه بازرس
نويسنده:اس.ا. چک ؛ مترجم:محمدحسین فرد ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد - همراهان جوان - دیویی: 813 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 185000 ریال - 9 -93-6474-600-978 انتخاب
5- دختران پفپفی قدرتمند
نويسنده:تروی لیتل ؛ مترجم:مریم خاکپاش ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد - همراهان جوان - دیویی: 741.5 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 1 -86-6474-600-978 انتخاب
6- پلنگ صورتی علیه بازرس
نويسنده:اس.ا. چک ؛ مترجم:محمدحسین فرد ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد - همراهان جوان - دیویی: 813 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 1 -12-6327-622-978 انتخاب
7- باب اسفنجی
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ نويسنده:دیوید دگرانید ؛ نويسنده:اسکات رابرت - همراهان جوان - دیویی: 813 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 185000 ریال - 7 -23-6327-622-978 انتخاب
8- باب اسفنجی
نويسنده:کوری باربا ؛ نويسنده:روبرت لیتون ؛ نويسنده:ریچید پرسل - همراهان جوان - دیویی: 813 - 30 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 195000 ریال - 4 -40-6327-622-978 انتخاب
9- باب اسفنجی
نويسنده:کوری باربا ؛ نويسنده:روبرت لیتون ؛ نويسنده:ریچید پرسل - همراهان جوان - دیویی: 813 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 195000 ریال - 8 -39-6327-622-978 انتخاب
10- باب اسفنجی
نويسنده:نیت نیل ؛ نويسنده:اسکات روبرتز ؛ نويسنده:دیوید دگراند - همراهان جوان - دیویی: 813 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 2 -89-6474-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8