لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (4)
تالیف (12)
ترجمه (53)
تهران (65)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (55)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- همراه قرآن
مسئول طرح:محمد فرد ؛ مسئول طرح:مسعود فهامی ؛ مسئول طرح:مهدی قربانی - همراهان جوان - دیویی: 297.15 - 514 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 187000 ریال - 7 -6-90994-600-978 انتخاب
2- میکی موس: شماره سوم
نويسنده:نیکول سیتلر ؛ نويسنده:تراویس سیتلر ؛ مترجم:امیرحسین معرفت - همراهان جوان - دیویی: 813 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -96-6474-600-978 انتخاب
3- پرندگان خشمگین
نويسنده:پائول توبین ؛ مترجم:مریم خاکپاش ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد - همراهان جوان - دیویی: 741.5 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -28-6327-622-978 انتخاب
4- سونیک
نويسنده:ایان فلین ؛ مترجم:محمدحسین فرد ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد - همراهان جوان - دیویی: 741.5 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 7 -71-6474-600-978 انتخاب
5- باب اسفنجی
مترجم:محمدحسین فرد ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد ؛ گرافيست:امیرحسین معرفت - همراهان جوان - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 5 -27-6327-622-978 انتخاب
6- راهنمای استفاده از لوح فشرده همراه جوان
گردآورنده:محمد فرد ؛ باهمكاري:مهدی قربانی ؛ باهمكاري:پوراندخت فرهنگیان - همراهان جوان - دیویی: 030 - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 نسخه - 35000 ریال - 1 -8-90994-600-978 انتخاب
7- لونی تونز
نويسنده:شالی فیش ؛ نويسنده:ال کراس ؛ نويسنده:دیویدکودی وایس - همراهان جوان - دیویی: 813 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -22-6327-622-978 انتخاب
8- باب اسفنجی
مترجم:محمدحسین فرد ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد ؛ گرافيست:امیرحسین معرفت - همراهان جوان - دیویی: 813 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -24-6327-622-978 انتخاب
9- گارفیلد و گربه بداخلاق
نويسنده:مارک ایوانیر ؛ مترجم:محمدحسین فرد ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد - همراهان جوان - دیویی: 741.5 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 7 -68-6474-600-978 انتخاب
10- همراه قرآن
مسئول طرح:محمد فرد ؛ مسئول طرح:مسعود فهامی ؛ مسئول طرح:مهدی قربانی - همراهان جوان - دیویی: 297.15 - 518 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 12500 نسخه - 187000 ریال - 7 -6-90994-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7