لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (2)
تالیف (18)
ترجمه (0)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- همراه جوان: اطلاعات عمومی، اقتصادی، علمی... مربوط به جوانان
گردآورنده:محمد فرد ؛ گردآورنده:مهدی قربانی ؛ گردآورنده:پوراندخت فرهنگیان - همراهان جوان - دیویی: 030 - 416 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 6000 نسخه - 145000 ریال - 4 -7-90994-600-978 انتخاب
2- همراه دانش‌آموز (ویژه اولیاء): اطلاعات و آگاهی‌های مناسب و مشاوره‌های آموزشی، اخلاقی برای برقراری ارتباطی سالم و متعادل بین پدران و مادران با فرزندان
نويسنده:محمد فرد ؛ ويراستار:مهدی قربانی ؛ ويراستار:طناز افشاریان - همراهان جوان - دیویی: 649.1 - 213 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 148000 ریال - 8 -4-92245-600-978 انتخاب
3- خاطراتی از امام خمینی و بچه‌ها
نويسنده:هادی حشمتی ؛ نويسنده:رضا قربانی ؛ ويراستار:طناز افشاریان - همراهان جوان - دیویی: 955.0842092 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 55000 ریال - 4 -14-6474-600-978 انتخاب
4- همراه با تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
ويراستار:طناز افشاریان ؛ ويراستار:پوراندخت فرهنگیان ؛ گرافيست:هادی حشمتی - همراهان جوان - دیویی: 338.47910955 - 140 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 55000 ریال - 8 -16-6474-600-978 انتخاب
5- همراه دانش‌آموز: امید و شادی
به‌اهتمام: موسسه فرهنگی انتشاراتی همراهان جوان ؛ ويراستار:طناز افشاریان ؛ ويراستار:پوراندخت فرهنگیان - همراهان جوان - دیویی: 030 - 358 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 220000 ریال - 1 -3-92245-600-978 انتخاب
6- همراه با روح خدا: گذری بر زندگانی نورانی رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره)
نويسنده:محمد فرد ؛ نويسنده:مهدی قربانی ؛ نويسنده:رضا قربانی - همراهان جوان - دیویی: 955.0842 - 170 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 55000 ریال - 1 -15-6474-600-978 انتخاب
7- بچه‌ها و انقلاب
به‌اهتمام:محمد فرد ؛ به‌اهتمام:مهدی قربانی ؛ به‌اهتمام:مهدی قربانی - همراهان جوان - دیویی: 955.083 - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 10000 نسخه - 28000 ریال - 6 -07-6474-600-978 انتخاب
8- همراه سفر: اطلاعات عمومی، تخصصی، فرهنگی، اجتماعی و توصیه‌های ایمنی، پزشکی، بهداشت، سلامت و انتظامی مربوط به سفر
نويسنده:محمد فرد ؛ نويسنده:مهدی قربانی ؛ نويسنده:هادی حشمتی - همراهان جوان - دیویی: 910.202 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 4000 نسخه - 95000 ریال - 2 -1-90994-600-978 انتخاب
9- همراه سفر: اطلاعات عمومی، تخصصی، فرهنگی، اجتماعی و توصیه‌های ایمنی، پزشکی، بهداشت، سلامت و انتظامی مربوط به سفر
نويسنده:محمد فرد ؛ نويسنده:مهدی قربانی ؛ نويسنده:هادی حشمتی - همراهان جوان - دیویی: 910.202 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 5000 نسخه - 95000 ریال - 2 -1-90994-600-978 انتخاب
10- همراه عاشورائیان
نويسنده:محمد فرد ؛ نويسنده:مهدی قربانی ؛ ويراستار:طناز افشاریان - همراهان جوان - دیویی: 297.953 - 514 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 250000 ریال - 7 -00-6474-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2