لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رفتاردرمانی شناختی برای بیماریهای شدید روانی
نويسنده:جسی رایت ؛ نويسنده:داگلاس تورکینگتون ؛ نويسنده:دیویدجی. کینگدان - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - دیویی: 616.891425 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 98000 ریال - 8 -037-200-600-978 انتخاب
2- بازگشت به زندگی، بازگشت به بهنجاری: شناخت‌درمانی، بهبودی و روان‌پریشی
نويسنده:داگلاس تورکینگتون ؛ نويسنده:دیوید کینگدون ؛ نويسنده:شانایا راسود - کتاب ارجمند،ارجمند - دیویی: 616.891425 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 2 -394-200-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1