لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(79)
چاپ مجدد (154)
تالیف (1)
ترجمه (232)
تهران (233)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (233) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گفتگو با خدا
نويسنده:نیل‌دانلد والش ؛ مترجم:توراندخت(مالکی) تمدن - نشر دایره - دیویی: 133.93 - 352 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 25000 ریال - 0 -32-6839-964 انتخاب
2- ما برای چه به این دنیا آمده‌ایم؟
نويسنده:وین‌دبلیو. دایر ؛ مترجم:توراندخت(مالکی) تمدن ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - نشر البرز - دیویی: 204.4 - 338 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 59000 ریال - 8 -513-442-964 انتخاب
3- از خدا بخواه او می‌دهد
نويسنده:استر هیکس ؛ نويسنده:جری هیکس ؛ مترجم:توراندخت(مالکی) تمدن - نشر البرز - دیویی: 133.93 - 380 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 180000 ریال - 2 -562-442-964-978 انتخاب
4- انرژی مثبت: 9 رهنمود اعجازآفرین برای تبدیل خستگی، تنش و ترس به نشاط، سرزندگی، قدرت و عشق
نويسنده:جودیت اورلف ؛ مترجم:توراندخت(مالکی) تمدن - نقش و نگار - دیویی: 615.851 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 65000 ریال - 0 -30-7002-964 انتخاب
5- گفتگو با خدا
نويسنده:نیل‌دانلد والش ؛ مترجم:توراندخت(مالکی) تمدن - نشر دایره - دیویی: 133.93 - 640 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 45000 ریال - 5 -04-6839-964 انتخاب
6- هنر مبارزه با ترس
نويسنده:سوزان جفرسون ؛ مترجم:توراندخت(مالکی) تمدن - توراندخت (مالکی) تمدن - دیویی: 152 - 261 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 2250 ریال - انتخاب
7- آوای ناقوسها
نويسنده:داروتی سی‌یرز ؛ مترجم:توراندخت(مالکی) تمدن - علمی - دیویی: 823.8 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 9500 ریال - انتخاب
8- زن مثبت: دوره کاملی در رشد دیدگاه مثبت، بهبود رابطه‌ها، خودبرانگیختگی، شادمان‌تر بودن، ایجاد ...
نويسنده:گیل لیندن‌فیلد ؛ مترجم:توراندخت(مالکی) تمدن - نقش و نگار - دیویی: 155.332 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 19000 ریال - 1 -13-6235-964 انتخاب
9- زندگی با عشق چه زیباست
نويسنده:لئو بوسکالیا ؛ مترجم:توراندخت(مالکی) تمدن - یاسمن - دیویی: 158 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1375 - 9800 ریال - انتخاب
10- از خدا بخواه او می‌دهد
نويسنده:استر هیکس ؛ نويسنده:جری هیکس ؛ مترجم:توراندخت(مالکی) تمدن - نشر البرز - دیویی: 133.93 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 390000 ریال - 2 -562-442-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24