لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (2)
تهران (1)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی تنش در گیاه (مکانیزم‌های مولکولی و فیزیولوژیکی)
ويراستار:سرگی شابالا ؛ مترجم:سیدفاضل فاضلی‌کاخکی ؛ مترجم:علی‌اکبر مویدی - سخن گستر - دیویی: 581.7 - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 1 -695-247-600-978 انتخاب
2- تنش در گیاه (از فیزیولوژی تا ژنوم)
نويسنده:سرگی شابالا ؛ مترجم:سیدفاضل فاضلی‌کاخکی ؛ مترجم:علی‌اکبر مویدی - سخن گستر - دیویی: 581.7 - 474 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 6 -786-247-600-978 انتخاب
3- مدیریت بیماری‌ها و آفات گندم
تدوين:بهروز جعفرپور ؛ تدوين:ناصر بیک‌زاده ؛ تدوين:محمدعلی سبک‌خیز - جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد) - دیویی: 632.3 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 50000 ریال - 6 -217-324-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1