لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (72)
تالیف (0)
ترجمه (82)
تهران (82)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (82) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خاطرات یک جادوگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - محراب دانش - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 19000 ریال - 8 -3-94834-964 انتخاب
2- بریدا
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - نشر کاروان - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 5550 نسخه - 9000 ریال - 0 -37-7033-964 انتخاب
3- دومین مکتوب
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - نشر کاروان - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1388 - 3000 نسخه - 27000 ریال - 2 -02-7033-964-978 انتخاب
4- بریدا
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - کاروان - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 5000 نسخه - 0 -37-7033-964 انتخاب
5- دومین مکتوب
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - نشر کاروان - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 5550 نسخه - 6000 ریال - 8 -16-7033-964 انتخاب
6- دومین مکتوب
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - نشر کاروان - 158 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 14 سال 1388 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 9 -16-7033-964-978 انتخاب
7- دومین مکتوب
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - کاروان - 150 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 5000 نسخه - 8 -16-7033-964 انتخاب
8- دومین مکتوب
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - نشر کاروان - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 نسخه - 12000 ریال - 8 -02-7033-964 انتخاب
9- دومین مکتوب
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - نشر کاروان - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 5550 نسخه - 6500 ریال - 8 -16-7033-964 انتخاب
10- داستانهایی برای پدران، فرزندان و نوه‌ها
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - محراب دانش - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 5200 نسخه - 29500 ریال - 3 -0-94834-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9