لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (73)
تالیف (0)
ترجمه (83)
تهران (83)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (83) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دومین مکتوب
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 نسخه - 12000 ریال - 8 -02-7033-964 انتخاب
2- مکتوب به انضمام عطیه برتر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی ؛ ويراستار:مریم لاهه‌مطلق - محراب دانش - دیویی: 869.342 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 13000 ریال - 4 -5-94834-964 انتخاب
3- بریدا
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 334 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 6 -03-7033-964 انتخاب
4- دومین مکتوب
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 5550 نسخه - 14000 ریال - 8 -02-7033-964 انتخاب
5- ترس را بکش پیش از آنکه ترس ترا بکشد!
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی ؛ ويراستار:حسین نورمحمدی - محراب دانش - دیویی: 152.46 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 2 -14-2758-964-978 انتخاب
6- دومین مکتوب
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 11 سال 1386 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 9 -16-7033-964-978 انتخاب
7- دومین مکتوب
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1387 - 2000 نسخه - 27000 ریال - 2 -02-7033-964-978 انتخاب
8- بریدا
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - کاروان - دیویی: 869.342 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 5000 نسخه - 0 -37-7033-964 انتخاب
9- داستانهایی برای پدران، فرزندان و نوه‌ها
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی ؛ ويراستار:مریم لاهه‌مطلق - محراب دانش - دیویی: 869.342 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 3 -0-94834-964 انتخاب
10- جادوی بخشش
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - محراب دانش - دیویی: 294.544 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -09-2758-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9