لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دفاع مقدس در بیانات امام خمینی: صلح
محقق:حجر اردستانی ؛ زيرنظر:حسین اردستانی - مرز و بوم - دیویی: 955.0842 - 160 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 27000 ریال - 6 -9-91757-600-978 انتخاب
2- دفاع مقدس در بیانات امام خمینی: چیستی و چرایی جنگ تحمیلی
محقق:حجر اردستانی - مرز و بوم - دیویی: 955.0842 - 280 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 31000 ریال - 4 -3-91757-600-978 انتخاب
3- دفاع مقدس در بیانات امام خمینی (کتاب پنجم): نظام جهانی
محقق:حجر اردستانی ؛ زيرنظر:حسین اردستانی - مرز و بوم - دیویی: 955.0842 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 79000 ریال - 2 -02-7384-600-978 انتخاب
4- دفاع مقدس در بیانات امام خمینی (کتاب اول): صدام و حزب بعث
محقق:حجر اردستانی ؛ زيرنظر:حسین اردستانی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس - دیویی: 955.0842 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 23000 ریال - 7 -09-5443-600-978 انتخاب
5- دفاع مقدس در بیانات امام خمینی
نويسنده:حجر اردستانی ؛ محقق:حسین اردستانی - مرز و بوم - دیویی: 955.0842 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 31000 ریال - 4 -3-91757-600-978 انتخاب
6- دفاع مقدس در بیانات امام خمینی: خاورمیانه و کشورهای اسلامی
نويسنده:حجر اردستانی ؛ محقق:حسین اردستانی - مرز و بوم - دیویی: 955.0842 - 188 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 39000 ریال - 8 -3-92583-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1