لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روباه وخر(کلیله ودمنه )
نويسنده: جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - موسسه تحقیقاتی و علمی الغدیر - دیویی: 8fa3.62 - چاپ 1 سال 1360 - 100 ریال - انتخاب
2- ماهیها و صیاد
نويسنده: جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3 - 17 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 120 ریال - انتخاب
3- موش و گربه (کلیله ودمنه )
نويسنده: جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - موسسه تحقیقاتی و علمی الغدیر - دیویی: 8fa8 - چاپ 1 سال 1360 - انتخاب
4- دو کبوتر (کلیله و دمنه)
نويسنده: جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - موسسه تحقیقاتی و علمی الغدیر - دیویی: 8fa8 - چاپ 1 سال 1360 - 100 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1