لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (2)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول آموزشی برای مربیان مامایی (مدل بنیادین مامایی جامعه‌نگر)
مترجم:عزیزه فرشباف‌خلیلی ؛ مترجم:پرویز شهابی ؛ مترجم:جمیله ملکوتی - پزشکی شروین - دیویی: 618.2 - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 9 -03-7128-600-978 انتخاب
2- فیزیولوژی برن و لوی 2010
نويسنده:بروس کوپن ؛ نويسنده:بروس استنتون ؛ مترجم:علی راستگارفرج‌زاده - اندیشه رفیع - دیویی: 612 - 922 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 298000 ریال - 6 -292-987-964-978 انتخاب
3- فیزیولوژی برن و لوی 2010
نويسنده:بروس کوپن ؛ نويسنده:بروس استنتون ؛ مترجم:علی راستگارفرج‌زاده - اندیشه رفیع - دیویی: 612 - 922 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 500000 ریال - 6 -292-987-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1