لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (4)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تقویم تاریخ دفاع مقدس (در راه پیروزی)
نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی ؛ ويراستار:شعاع‌الدین فلاح‌دوست - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 792 صفحه - جلد 19 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 130000 ریال - 0 -515-419-964-978 انتخاب
2- تقویم تاریخ دفاع مقدس (حقیقت مقاومت)
نويسنده:فرهاد بهروزی ؛ ويراستار:حمیدرضا هدایت‌عبدی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 1182 صفحه - جلد 33 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 510000 ریال - 4 -830-419-964-978 انتخاب
3- تقویم تاریخ دفاع مقدس (رمضان در رمضان)
نويسنده:نبی‌الله کریمی ؛ ويراستار:شعاع‌الدین فلاح‌دوست ؛ ويراستار:حمیدرضا هدایت‌عبدی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 1034 صفحه - جلد 23 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 340000 ریال - 3 -613-419-964-978 انتخاب
4- تقویم تاریخ دفاع مقدس: شکوه مقاومت: حوادث و رویدادهای سال 1360
نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:نبی کریمی ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی - پلک - دیویی: 955.0843 - 1042 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500000 ریال - 8 -423-235-964-978 انتخاب
5- تقویم تاریخ دفاع مقدس (و هنوز رمضان)
نويسنده:نبی‌الله کریمی ؛ ويراستار:شعاع‌الدین فلاح‌دوست ؛ ويراستار:حمیدرضا هدایت‌عبدی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 862 صفحه - جلد 24 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 285000 ریال - 1 -659-419-964-978 انتخاب
6- تقویم تاریخ دفاع مقدس (مسلم‌بن عقیل (ع)، فراتر از شجاعت)
نويسنده:فرهاد بهروزی ؛ ويراستار:شعاع‌الدین فلاح‌دوست ؛ ويراستار:حمیدرضا هدایت‌عبدی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 1024 صفحه - جلد 26 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 340000 ریال - 8 -720-419-964-978 انتخاب
7- تقویم تاریخ دفاع مقدس: شش ماه پایداری حوادث و رویدادهای سال 1359، تلخیص کتب روزشمار جنگ ایران و عراق 1359 - 1367
نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی ؛ نويسنده:احمد کریمی - سوره سبز - دیویی: 955.0843092 - 968 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 1240000 ریال - 0 -08-8020-600-978 انتخاب
8- تقویم تاریخ دفاع مقدس: شش ماه پایداری حوادث و رویدادهای سال 1359، تلخیص کتب روزشمار جنگ ایران و عراق 1359 - 1367
نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی ؛ نويسنده:احمد کریمی - سوره سبز - دیویی: 955.0843092 - 972 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 1240000 ریال - 0 -08-8020-600-978 انتخاب
9- ضربت سهمگین، تقویم تاریخ دفاع مقدس جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - سال‌شمار
نويسنده:حسین‌علی مصوری ؛ نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی - سوره سبز - دیویی: 8fa3.62 - 1048 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1399 - 1320000 ریال - 8 -31-8020-600-978 انتخاب
10- تقویم تاریخ دفاع مقدس: شش ماه پایداری حوادث و رویدادهای سال 1359، تلخیص کتب روزشمار جنگ ایران و عراق 1359 - 1367
نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی ؛ نويسنده:احمد کریمی - سوره سبز - دیویی: 955.0843092 - 968 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 1240000 ریال - 0 -08-8020-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2