لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (25)
تالیف (5)
ترجمه (35)
تهران (40)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چرا انسان‌های خوب رنج می‌بینند!؟ راهنمایی و امید برای آنها که رنج می‌برند به همراه پیشنهادهای عملی
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:حسین نورمحمدی - محراب دانش - دیویی: 294.5211 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 5 -13-2758-964-978 انتخاب
2- ترس را بکش پیش از آنکه ترس ترا بکشد!
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی ؛ ويراستار:حسین نورمحمدی - محراب دانش - دیویی: 152.46 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 2 -14-2758-964-978 انتخاب
3- در جستجوی خوشبختی
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:حسین نورمحمدی - محراب دانش - دیویی: 158.1 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 6 -29-2758-964-978 انتخاب
4- ترس را بکش پیش از آنکه ترس ترا بکشد!
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی ؛ ويراستار:حسین نورمحمدی - محراب دانش - دیویی: 152.46 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 2 -14-2758-964-978 انتخاب
5- روزی نو با نام خدا: قطعات الهام‌بخش روزانه
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:حسین نورمحمدی - محراب دانش - دیویی: 294.544 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 47000 ریال - 0 -18-2758-964-978 انتخاب
6- قرص‌های آرامش و شادی به همراه پیشنهادهای عملی
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:حسین نورمحمدی - محراب دانش - دیویی: 299.936 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 9 -15-2758-964-978 انتخاب
7- قرص‌های آرامش و شادی به همراه پیشنهادهای عملی
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:حسین نورمحمدی - محراب دانش - دیویی: 299.936 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 48000 ریال - 9 -15-2758-964-978 انتخاب
8- شبان وادی ایمن
نويسنده:حسین نورمحمدی ؛ نقاش:پرویز حیدرزاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 40 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 20000 نسخه - 800 ریال - 3 -107-432-964 انتخاب
9- شما تنها نیستید خدا با شماست (به همراه پیشنهادهای عملی)
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:حسین نورمحمدی - محراب دانش - دیویی: 294.3925 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 29000 ریال - 5 -26-2758-964-978 انتخاب
10- شبان وادی ایمن
نويسنده:حسین نورمحمدی ؛ نقاش:پرویز حیدرزاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 39 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 20000 نسخه - 210 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4