لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (1)
تالیف (53)
ترجمه (9)
تهران (61)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مراغه در بحبوحه حزب توده و فرقه دموکرات
نويسنده:جلال جلال‌شکوهی ؛ نويسنده:منصور پورموذن ؛ نويسنده:یوسف بیگ‌باباپور - منشور سمیر،بنیاد شکوهی - 476 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300 نسخه - 9 -099-467-600-978 انتخاب
2- میرزاحسن شکوهی (از روشنفکران و مبارزان مشروطه در مراغه دوره قاجار)
نويسنده:جلال جلال‌شکوهی ؛ نويسنده:مسعود غلامیه ؛ نويسنده:یوسف بیگ‌باباپور - منشور سمیر - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300 نسخه - 150000 ریال - 9 -57-7509-600-978 انتخاب
3- بهج ‌الحذاقت
نويسنده: قدرت‌احمدبن‌حافظ ؛ به‌اهتمام:نوشین شکوری ؛ زيرنظر:جلال جلال‌شکوهی - منشور سمیر - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300 نسخه - 100000 ریال - 8 -92-7983-600-978 انتخاب
4- رادیولوژی و سی تی اسکن و ام آر آی کل بدن: هاگا 2017
نويسنده:جان‌رابرت هاگا ؛ مترجم:شهرام اخلاق‌پور ؛ مترجم:محمدرضا ادراکی - حیدری - 700 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 2400000 ریال - 9 -048-489-600-978 انتخاب
5- سیصد بند در مرثیه
شاعر:حاج‌میرزا‌مهدی شکوهی ؛ مصحح:یوسف بیگ‌باباپور ؛ مصحح:مسعود غلامیه - سفیر اردهال - 342 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 550 نسخه - 180000 ریال - 1 -222-313-600-978 انتخاب
6- طب فریدی
نويسنده: فریدالدین ؛ به‌اهتمام:محمد تقوی ؛ زيرنظر:جلال جلال‌شکوهی - منشور سمیر - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300 نسخه - 400000 ریال - 3 -97-7983-600-978 انتخاب
7- مواد حاجب در رادیولوژی = Contrast media in radiology: مبانی، کاربردها و عوارض ویژه پزشکان و جامعه پزشکی
نويسنده:جلال جلال‌شکوهی ؛ نويسنده:علی یزدی‌نژاد - میرماه - 54 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 نسخه - 18500 ریال - 2 -22-8115-964 انتخاب
8- سی‌تی‌اسکن (CT.SCAN)
نويسنده:جلال جلال‌شکوهی ؛ نويسنده:علی یزدی‌نژاد - میرماه - 12 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 نسخه - 2500 ریال - 964-8115-15-X انتخاب
9- رادیولوژی و سی تی اسکن و ام آر آی کل بدن: هاگا 2017
نويسنده:جان‌رابرت هاگا ؛ مترجم:شهرام اخلاق‌پور ؛ مترجم:محمدرضا ادراکی - حیدری - 700 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 2400000 ریال - 9 -051-489-600-978 انتخاب
10- مراغه در آینه هنر معماری (نگاهی به مقابر و مساجد مراغه از سلجوقی تا قاجار)
نويسنده:جلال جلال‌شکوهی ؛ نويسنده:یوسف بیگ‌باباپور ؛ نويسنده:مریم هژبری - منشور سمیر - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300 نسخه - 200000 ریال - 3 -091-467-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7