لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(68)
چاپ مجدد (1)
تالیف (60)
ترجمه (9)
تهران (68)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (69) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مخزن الادویه و تذکره اولی النهی
نويسنده:محمدحسین‌بن‌محمدهادی عقیلی‌علوی‌شیرازی ؛ ويراستار:نوشین شکوری ؛ ويراستار:افسانه حصیری - منشور سمیر - 546 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300 نسخه - 1 -59-7983-600-978 انتخاب
2- فهرست دستنویس‌های ترکی در کتابخانه‌های جهان: دیوان عمرخان - صحاح العجم
به‌اهتمام:یوسف بیگ‌باباپور ؛ به‌اهتمام:جلال جلال‌شکوهی - منشور سمیر - 500 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300 نسخه - 6 -61-7509-600-978 انتخاب
3- راح الارواح (رساله در دلاکی و ماساژ)
نويسنده:سیدمحمدحسین‌بن‌محمد اردستانی‌طباطبایی ؛ به‌اهتمام:یوسف بیگ‌باباپور ؛ زيرنظر:جلال جلال‌شکوهی - منشور سمیر - 58 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 70000 ریال - 0 -01-7983-600-978 انتخاب
4- اورتوپدی و MRI
نويسنده:جلال جلال‌شکوهی - علوم پایه - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 9 -06-6432-964 انتخاب
5- تذکره شعرای مراغه (از دیرباز تاکنون)
محقق:جلال جلال‌شکوهی ؛ محقق:یوسف بیگ‌باباپور - منشور سمیر - 476 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 550000 ریال - 6 -115-467-600-978 انتخاب
6- سیری در تاریخچه آموزش و پرورش در مراغه
محقق:جلال جلال‌شکوهی ؛ محقق:یوسف بیگ‌باباپور ؛ محقق:ناظم عزیزی - تکدرخت،بنیاد شکوهی - 390 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 450000 ریال - 6 -32-8515-600-978 انتخاب
7- بهج ‌الحذاقت
نويسنده: قدرت‌احمدبن‌حافظ ؛ به‌اهتمام:نوشین شکوری ؛ زيرنظر:جلال جلال‌شکوهی - منشور سمیر - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300 نسخه - 100000 ریال - 8 -92-7983-600-978 انتخاب
8- اسپایرال سی‌تی‌انژیوگرافی
نويسنده:محمود علی‌نژادنامقی ؛ ويراستار:مسعود پزشکی‌راد ؛ مقدمه:جلال جلال‌شکوهی - تیمورزاده،نشر طبیب - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 59500 ریال - 0 -968-420-964-978 انتخاب
9- مخزن الادویه و تذکره اولی النهی
نويسنده:محمدحسین‌بن‌محمدهادی عقیلی‌علوی‌شیرازی ؛ ويراستار:نوشین شکوری ؛ ويراستار:افسانه حصیری - منشور سمیر - 748 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300 نسخه - 4 -61-7983-600-978 انتخاب
10- فهرست دستنویس‌های ترکی در کتابخانه‌های جهان: صحاح العجم - مجموعه
به‌اهتمام:یوسف بیگ‌باباپور ؛ به‌اهتمام:جلال جلال‌شکوهی - منشور سمیر - 500 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300 نسخه - 3 -62-7509-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7