لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(76)
چاپ مجدد (97)
تالیف (4)
ترجمه (169)
تهران (172)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (167)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (173) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تبخیر در سال‌های جذام
نويسنده:عزت جلالی ؛ ويراستار:مسعود احمدی - نشر همراه - دیویی: 8fa3.62 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 6 -41-6319-964 انتخاب
2- بامبی
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 3 -7-95757-964-978 انتخاب
3- شنل قرمزی
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 5 -55-2886-964-978 انتخاب
4- اولین جشن سال نو برای رز
نويسنده:آن‌ماری کاپالیجا ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 55000 ریال - 3 -20-2886-964-978 انتخاب
5- شیر و غار
نويسنده:کالپیش راتنا ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 26 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 3 -17-2886-964-978 انتخاب
6- دلیر
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 125000 ریال - 5 -71-2886-964-978 انتخاب
7- گربه‌های اشرافی
مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 4 -01-2886-964 انتخاب
8- وینی پو و یک روز طوفانی
نويسنده:والت دیزنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 7 -0-95757-964 انتخاب
9- لیو و استیچ
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ گردآورنده:ارشیا صادقیان - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 1 -0-94541-964 انتخاب
10- هانسل و گرتل
نويسنده:جووان کامرون ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 1 -11-2886-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18