لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(76)
چاپ مجدد (97)
تالیف (4)
ترجمه (169)
تهران (172)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (167)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (173) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شیر و خرگوش
نويسنده:سامپورتا چاترجی ؛ مترجم:ارشیا صادقیان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 823 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 0 -63-2886-964-978 انتخاب
2- شاهزاده خانم و نخود
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ تصويرگر:پل فین - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 8 -09-2886-964-978 انتخاب
3- جک و لوبیای سحرآمیز
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ تصويرگر:استوارت لیز ؛ مترجم:مهسا طاهریان - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1500 نسخه - 5 -13-2886-964-978 انتخاب
4- خانه‌ای در مزرعه
مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 6 -45-2886-964-978 انتخاب
5- سیندرلا (کتاب برچسب‌دار)
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 18 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 1 -1-95757-964-978 انتخاب
6- رویلو: بهترین فوتبالیست جهان
نويسنده:الیور ونگیس ؛ مترجم:سیده‌عذرا هاشمی ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 2 -27-2886-964-978 انتخاب
7- ستاره لارا
نويسنده:کلوس بامگارت ؛ مترجم:ارشیا صادقین ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2500 نسخه - 42000 ریال - 7 -35-2886-964-978 انتخاب
8- تینکربل: بخوانیم و گوش کنیم
نويسنده: کمپانی‌والت‌دیسنی ؛ مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 125000 ریال - 9 -73-2886-964-978 انتخاب
9- زیبای خفته
مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 0 -05-2886-964-978 انتخاب
10- نمایش پونی‌ها
نويسنده:جودی هولین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 7 -22-2886-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18