لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(78)
چاپ مجدد (100)
تالیف (4)
ترجمه (174)
تهران (177)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (170)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (178) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاهزاده خانم و قورباغه
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ تصويرگر:روت پالمر - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 22000 ریال - 4 -10-2886-964-978 انتخاب
2- یخ‌زده: بخوانیم و گوش کنیم
نويسنده: کمپانی‌والت‌دیسنی ؛ مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 125000 ریال - 5 -39-2886-964-978 انتخاب
3- شیرشاه
مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 823 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 40000 ریال - 7 -06-2886-964-978 انتخاب
4- گربه‌های اشرافی
مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 8000 ریال - 4 -01-2886-964 انتخاب
5- دایناسورها قبل از تاریکی
نويسنده:مری‌پوپ آزبرن ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 7 -80-2886-964-978 انتخاب
6- شیر و خرگوش
نويسنده:سامپورتا چاترجی ؛ مترجم:ارشیا صادقیان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 823 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 30000 ریال - 0 -63-2886-964-978 انتخاب
7- شاهزاده خانم و نخود
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ تصويرگر:پل فین - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 30000 ریال - 8 -09-2886-964-978 انتخاب
8- جک و لوبیای سحرآمیز
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ تصويرگر:استوارت لیز ؛ مترجم:مهسا طاهریان - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 5 -13-2886-964-978 انتخاب
9- لیو و استیچ
مترجم:آزاده محضری ؛ گردآورنده:ارشیا صادقیان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 30000 ریال - 1 -0-94541-964 انتخاب
10- دقیقه‌های کافوری
نويسنده:عزت جلالی - فکر روز - دیویی: 8fa3.62 - 124 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1376 - 3800 ریال - 8 -39-5838-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18