لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(78)
چاپ مجدد (100)
تالیف (4)
ترجمه (174)
تهران (177)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (170)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (178) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماشین‌ها: بخوانیم و گوش کنیم
مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ ويراستار:عزت جلالی ؛ گرافيست:سیدرسول میردامادی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 15000 ریال - 6 -74-2886-964-978 انتخاب
2- شاهزاده خانم و قورباغه
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ تصويرگر:روت پالمر - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 22000 ریال - 4 -10-2886-964-978 انتخاب
3- دایناسورها قبل از تاریکی
نويسنده:مری‌پوپ آزبرن ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 7 -80-2886-964-978 انتخاب
4- کتاب جنگل
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 45000 ریال - 7 -9-95757-964-978 انتخاب
5- شیر و خرگوش
نويسنده:سامپورتا چاترجی ؛ مترجم:ارشیا صادقیان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 823 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 30000 ریال - 0 -63-2886-964-978 انتخاب
6- شاهزاده خانم و نخود
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ تصويرگر:پل فین - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 30000 ریال - 8 -09-2886-964-978 انتخاب
7- جک و لوبیای سحرآمیز
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ تصويرگر:استوارت لیز ؛ مترجم:مهسا طاهریان - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 5 -13-2886-964-978 انتخاب
8- با اطلسی‌ها پیر شدیم (عاشقانه‌های شعر ترک)
مترجم:عزت جلالی - نشر ثالث - دیویی: 894.2611008 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 48000 ریال - 0 -349-380-964-978 انتخاب
9- شاهزاده خانم و نخود
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 42 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 60000 ریال - 8 -09-2886-964-978 انتخاب
10- باغ مخفی
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 823.8 - 52 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 35000 ریال - 8 -25-2886-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18