لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(76)
چاپ مجدد (97)
تالیف (4)
ترجمه (169)
تهران (172)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (167)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (173) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آلیس در سرزمین عجایب
مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 823.8 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 3 -04-2886-964-978 انتخاب
2- سفیدبرفی و هفت کوتوله = Snow white and seven dwarfs
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 2 -5-94541-964 انتخاب
3- دایناسورها قبل از تاریکی
نويسنده:مری‌پوپ آزبرن ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -80-2886-964-978 انتخاب
4- سفیدبرفی و هفت کوتوله = Snow white and seven dwarfs
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 2 -5-94541-964 انتخاب
5- فرشته برفی
نويسنده:کریستین لیسن ؛ مترجم:سیدرسول میردامادی ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 95000 ریال - 7 -48-2886-964-978 انتخاب
6- گربه‌های اشرافی
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -01-2886-964-978 انتخاب
7- شغال و بز
نويسنده:میرا اوبروی ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 6 -58-2886-964-978 انتخاب
8- دامبو
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813.914 - 42 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 6 -03-2886-964-978 انتخاب
9- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 823.5 - 52 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 1 -37-2886-964-978 انتخاب
10- پینوکیو
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 853.8 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 0 -8-95757-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18