لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(104)
چاپ مجدد (217)
تالیف (321)
ترجمه (0)
تهران (282)
شهرستان (39)
كودك و نوجوان (313)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (321) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های شیرین کلاغک و خانم کلاغ (مجموعه قصه‌های طنز برای کودکان): سال کلاغ
نويسنده:علی باباخانی ؛ ويراستار:سیداحمد میرزاده ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - شرکت ‌به‌نشر، کتابهای‌ پروانه - دیویی: 8fa3.62 - 36 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 4000 نسخه - 22000 ریال - 3 -0569-02-964-978 انتخاب
2- ضحاک ماردوش
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 0 -08-5878-600-978 انتخاب
3- کاوه آهنگر
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 3 -10-5878-600-978 انتخاب
4- ضحاک ماردوش
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 0 -08-5878-600-978 انتخاب
5- هفت ‌خان رستم (1)
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 7 -70-5878-600-978 انتخاب
6- آزمودن شاهزاده‌ها
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 4 -13-5878-600-978 انتخاب
7- فکر می‌کنم بزرگ شده‌ام: جنگ‌های کامپیوتری
نويسنده:افسانه موسوی‌گرمارودی ؛ ويراستار:قاسم کریمی ؛ نقاش:شیلا خزانه‌داری - زیتون‌، واحدکتاب - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 2 -28-7846-964 انتخاب
8- چهل داستان از کلیله و دمنه
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ ويراستار:الهه سوداچی ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 8 -09-6436-600-978 انتخاب
9- آدم‌برفی گمشده
نويسنده:داوود غفارزادگان ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - به نشر، کتابهای پروانه - دیویی: 8fa3.62 - 22 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -0376-02-964-978 انتخاب
10- قصه‌های پیامبر و فرزندانش
نويسنده:نقی سلیمانی ؛ ويراستار:رضا کریمی ؛ گرافيست:امیر علایی - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 297.68 - 56 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2400 نسخه - 55000 ریال - 8 -817-300-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 33