لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(104)
چاپ مجدد (223)
تالیف (327)
ترجمه (0)
تهران (288)
شهرستان (39)
كودك و نوجوان (319)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (327) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اسب، دختر، هرمز
شاعر:محمدکاظم مزینانی ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5500 نسخه - 10000 ریال - 8 -214-536-964-978 انتخاب
2- قصه‌های پیامبر و فرزندانش
نويسنده:نقی سلیمانی ؛ ويراستار:رضا کریمی ؛ گرافيست:امیر علایی - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 297.68 - 48 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2400 نسخه - 50000 ریال - 5 -818-300-964-978 انتخاب
3- چهل داستان از بوستان سعدی
نويسنده:مریم حقیقی ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 5 -13-6436-600-978 انتخاب
4- چهل داستان از گلستان سعدی
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 2 -14-6436-600-978 انتخاب
5- فرمانروای تاریکی
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 7 -09-5878-600-978 انتخاب
6- شکم شیر
نويسنده:شیلا خزانه‌داری - پیدایش - دیویی: 8fa7.62 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 8 -807-349-964-978 انتخاب
7- محمدتقی بهار: شاعر و محقق نام آشنای معاصر
نويسنده:محمود پوروهاب ؛ ويراستار:سیداحمد میرزاده ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - آستان قدس رضوی، به نشر - دیویی: 8fa1.6 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 5000 نسخه - 16500 ریال - 0 -1253-02-964-978 انتخاب
8- مجموعه داستان‌های شاهنامه (1): جشن آتش
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ نويسنده:مریم حقیقی ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.2 - 182 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 4 -36-6436-600-978 انتخاب
9- فرمانروای تاریکی
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 7 -09-5878-600-978 انتخاب
10- تهمورث دیوبند
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 6 -06-5878-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 33