لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (0)
تالیف (13)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چکیده بیماریهای گوش، حلق و بینی بر اساس NET آلن سیدن
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 617.51 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3 -51-5978-600-978 انتخاب
2- آب و الکترولیت
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 616.3992 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3 -80-5978-600-978 انتخاب
3- بیماری‌های گلومرولی و غیر گلومرولی
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 616.61 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3 -77-5978-600-978 انتخاب
4- بیماری‌ کولون و روده باریک
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 616.34 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 7 -79-5978-600-978 انتخاب
5- بیماری‌های انسدادی و عفونی
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 616.2 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 0 -81-5978-600-978 انتخاب
6- بیماری‌های مادرزادی قلبی
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 616.12043 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 7 -82-5978-600-978 انتخاب
7- بیماری‌های روماتولوژی
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 616.723 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 0 -78-5978-600-978 انتخاب
8- بیماری‌های ایسکمیک قلب
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 616.123 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 4 -83-5978-600-978 انتخاب
9- کمردرد
نويسنده:حسین رسول‌پناه ؛ نويسنده:ایوب غفوریان - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 617.375 - 50 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 8 -56-5978-600-978 انتخاب
10- سردرد و سکته‌های مغزی
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 616.8491 - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1 -55-5978-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2