لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش تحقیق در مدیریت
نويسنده:مهدی ابراهیمی‌فر - پیام دانشگاهی - دیویی: 658.0072 - 192 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 9 -222-216-600-978 انتخاب
2- گنجینه‌ی طلایی روش تحقیق در مدیریت
تهيه و تنظيم:مهدی ابراهیمی‌فر - پیام دانشگاهی - دیویی: 658.0072 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 70000 ریال - 7 -099-216-600-978 انتخاب
3- کاربردهای نانو فناوری در پزشکی و صنعت
نويسنده:میثم ابراهیمی‌فر ؛ نويسنده:محسن چیانی ؛ نويسنده:هیمن مرادی‌سردره - علمی سنا - دیویی: 620.5 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 8 -46-7827-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1