لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(273)
چاپ مجدد (387)
تالیف (627)
ترجمه (33)
تهران (626)
شهرستان (34)
كودك و نوجوان (610)
كمك درسی و آموزشی (38)

تعداد یافت شده (660) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راز قشنگ
نويسنده:مهری ماهوتی ؛ نويسنده:رضا رضایی‌نصیر ؛ تصويرگر:حامد کمالی - شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 0 -7-91209-600-978 انتخاب
2- سبد تخم‌مرغ
نويسنده:مهری ماهوتی ؛ نويسنده:رضا رضایی‌نصیر ؛ تصويرگر:راحله کمالی - شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 7 -8-91209-600-978 انتخاب
3- خانه‌ی بازی بچه‌ها
نويسنده:مهری ماهوتی ؛ نويسنده:رضا رضایی‌نصیر ؛ تصويرگر:حامد کمالی - شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 7 -4-91423-600-978 انتخاب
4- هر کسی کار خودش
نويسنده:مهری ماهوتی ؛ نويسنده:رضا رضایی‌نصیر ؛ تصويرگر:حامد کمالی - شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 0 -3-91423-600-978 انتخاب
5- قهرمانان کوچک
نويسنده:مهری ماهوتی ؛ نويسنده:رضا رضایی‌نصیر ؛ تصويرگر:حامد کمالی - شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 3 -2-91423-600-978 انتخاب
6- سهم من، سهم تو
نويسنده:مهری ماهوتی ؛ نويسنده:رضا رضایی‌نصیر ؛ تهيه و تنظيم:مریم محمدتبار - شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 4 -9-91209-600-978 انتخاب
7- هدیه تولد
نويسنده:مهری ماهوتی ؛ نويسنده:رضا رضایی‌نصیر ؛ تصويرگر:حامد کمالی - شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 3 -6-91209-600-978 انتخاب
8- شهر اسباب‌بازی
نويسنده:مهری ماهوتی ؛ نويسنده:رضا رضایی‌نصیر ؛ تهيه و تنظيم:مریم محمدتبار - شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 6 -5-91209-600-978 انتخاب
9- فیل آهنگی
نويسنده:مهری ماهوتی ؛ نويسنده:رضا رضایی‌نصیر ؛ تصويرگر:حامد کمالی - شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 9 -0-91423-600-978 انتخاب
10- آرزوی بزی و بزپری
نويسنده:مهری ماهوتی ؛ نويسنده:رضا رضایی‌نصیر ؛ تصويرگر:حامد کمالی - شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 6 -1-91423-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 66