لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (8)
تالیف (25)
ترجمه (2)
تهران (3)
شهرستان (24)
كودك و نوجوان (27)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مفاهیم ساده‌ی ریاضی شامل: 30 کارت تصویری از مفاهیم ساده‌ی ریاضی
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:نعمت ولی‌نژاد - امین آذر - دیویی: 510.76 - 54 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 2 -39-7613-964-978 انتخاب
2- جانوران (1) شامل: 30 کارت تصویری از انواع جانوران، طبقه‌بندی شکل ظاهری، نحوه‌ی شکار، تولیدمثل، محل زندگی ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:عزیز آقازاده - امین آذر - دیویی: 590 - 68 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 30000 ریال - 6 -31-7613-964-978 انتخاب
3- پلیس و مقررات راهنمایی و رانندگی شامل: 30 کارت تصویری از انواع پلیس اعم از: پلیس 110، پلیس راه، پلیس چهارراه، پلیس آگاهی، پلیس راهنمایی، پلیس انتظامی
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:نعمت ولی‌نژاد - امین آذر - دیویی: 363.2 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 3 -45-7613-964-978 انتخاب
4- جانوران (2) شامل: 30 کارت تصویری از انواع جانوران، طبقه‌بندی شکل ظاهری، نحوه‌ی شکار، تولیدمثل، محل زندگی ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:عزیز آقازاده - امین آذر - دیویی: 590 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 40000 ریال - 3 -32-7613-964-978 انتخاب
5- وسایل نقلیه شامل: 30 کارت تصویری از انواع وسایل نقلیه از گذشته‌های دور تا به حال
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:عزیز آقازاده - امین آذر - دیویی: 629.2 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 4 -35-7613-964-978 انتخاب
6- مفاهیم ساده‌ی دینی شامل: 30 کارت تصویری اعم از آشنایی با اصول دین و فروع آن، پیامبران اولی‌العزم و کتاب‌هایشان، امامان معصوم، تیمم، وضو، اذان و اقامه،
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:نعمت ولی‌نژاد - امین آذر - دیویی: 297.3 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 5 -41-7613-964-978 انتخاب
7- اعضای بدن: شامل: 30 کارت تصویری از اعضای مختلف بدن انسان اعم از مو، سر، پیشانی، ابرو، پلک، ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:نعمت ولی‌نژاد - امین آذر - دیویی: 612.8 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 40000 ریال - 9 -30-7613-964-978 انتخاب
8- جانوران (1) شامل: 30 کارت تصویری از انواع جانوران، طبقه‌بندی شکل ظاهری، نحوه‌ی شکار، تولیدمثل، محل زندگی ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:عزیز آقازاده - امین آذر - دیویی: 590 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 6 -31-7613-964-978 انتخاب
9- پرندگان شامل: 30 کارت تصویری از انواع پرندگان، نحوه‌ی شکار، تولیدمثل، لانه‌سازی و ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:عزیز آقازاده - امین آذر - دیویی: 598 - 200 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 50000 ریال - 0 -33-7613-964-978 انتخاب
10- اعضای بدن شامل: 30 کارت تصویری از اعضای مختلف بدن انسان اعم از مو، سر، پیشانی، ابرو، پلک، ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:نعمت ولی‌نژاد - امین آذر - دیویی: 612.8 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 9 -30-7613-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3