لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(69)
چاپ مجدد (30)
تالیف (92)
ترجمه (7)
تهران (6)
شهرستان (93)
كودك و نوجوان (99)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (99) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فعل‌ها: شامل 30 کارت تصویری از انواع فعل‌ها
تهيه و تنظيم:قاسم ابراهیم‌پوردخانی - امین آذر - دیویی: 401.9 - 68 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 30000 ریال - 8 -82-7613-964-978 انتخاب
2- وسایل نقلیه شامل: 30 کارت تصویری از انواع وسایل نقلیه از گذشته‌های دور تا به حال
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:عزیز آقازاده - امین آذر - دیویی: 629.2 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 4 -35-7613-964-978 انتخاب
3- کارت‌های تصویری حروف الفبای فارسی شامل: چهل کارت تصویری از حروف الفبای فارسی
نويسنده:قاسم ابراهیم‌پوردخانی - امین آذر - دیویی: 4fa1 - 82 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 1 -49-7613-964-978 انتخاب
4- جانوران (1) شامل: 30 کارت تصویری از انواع جانوران، طبقه‌بندی شکل ظاهری، نحوه‌ی شکار، تولیدمثل، محل زندگی ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:عزیز آقازاده - امین آذر - دیویی: 590 - 200 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 50000 ریال - 6 -31-7613-964-978 انتخاب
5- اعضای بدن: شامل: 30 کارت تصویری از اعضای مختلف بدن انسان اعم از مو، سر، پیشانی، ابرو، پلک، ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:نعمت ولی‌نژاد - امین آذر - دیویی: 612.8 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 40000 ریال - 9 -30-7613-964-978 انتخاب
6- فعل‌ها: شامل 30 کارت تصویری از انواع فعل‌ها
تهيه و تنظيم:قاسم ابراهیم‌پوردخانی - امین آذر - دیویی: 401.9 - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 15000 ریال - 3 -74-7613-964-978 انتخاب
7- رنگ‌ها شامل: 30 کارت تصویری از انواع رنگ‌ها اعم از، قرمز، آبی، سورمه‌ای، نارنجی و اشکال هندسی اعم از مثلث، دایره، کره، مکعب ...
تدوين:قاسم ابراهیم‌پوردخانی - امین آذر - دیویی: 428.1 - 68 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 30000 ریال - 3 -90-7613-964-978 انتخاب
8- مشاهیر شامل: 30 کارت تصویری از زندگی‌نامه دانشمندان و علما و شاعران
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:نعمت ولی‌نژاد - امین آذر - دیویی: 920.09 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 2 -42-7613-964-978 انتخاب
9- میوه‌ها شامل: 30 کارت تصویری از انواع میوه‌ها، آشنایی با خواص درمانی و ویتامینی آن‌ها، تشخیص میوه‌های بوته‌ای و درختی و نیز میوه‌های ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:نعمت ولی‌نژاد - امین آذر - دیویی: 634 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 0 -46-7613-964-978 انتخاب
10- کارت‌های تصویری حروف الفبای فارسی شامل: چهل کارت تصویری از حروف الفبای فارسی
تدوين:قاسم ابراهیم‌پوردخانی - امین آذر - دیویی: 4fa1 - 100 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 55000 ریال - 1 -49-7613-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10