لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (6)
تالیف (27)
ترجمه (1)
تهران (27)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایران در عصر قاجار تا آستانه مشروطیت
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - امیرکبیر - دیویی: 955.075 - 524 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 400000 ریال - 7 -1780-00-964-978 انتخاب
2- ایران پیش از اسلام
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:جلیل عرفان‌منش ؛ نويسنده:هومن عباسپور - امیرکبیر - دیویی: 955.01 - 646 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 380000 ریال - 5 -1461-00-964-978 انتخاب
3- خلیج فارس در عصر ظهور اسلام
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.735 - 278 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 90000 ریال - 7 -628-303-964-978 انتخاب
4- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
5- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 1044 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 510000 ریال - 1 -1344-00-964-978 انتخاب
6- ایران از آغاز دوران اسلامی تا حمله مغول
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - امیرکبیر - دیویی: 955.04 - 688 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 330000 ریال - 6 -1550-00-964-978 انتخاب
7- ایران از حمله مغول تا پایان تیموریان
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - امیرکبیر - دیویی: 955.062 - 722 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 450000 ریال - 6 -1617-00-964-978 انتخاب
8- خلیج فارس در عصر ظهور اسلام
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.735 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 23000 ریال - 9 -439-303-964-978 انتخاب
9- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 974 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 350000 ریال - 4 -1343-00-964-978 انتخاب
10- خشایارشا: جهان‌گشای ناکام هخامنشی
نويسنده:ایمان نوروزی ؛ ويراستار:نعمت‌الله علی‌محمدی ؛ ويراستار:فاطمه دفتری - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 955.016 - 256 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 148000 ریال - 0 -31-5733-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3