لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (5)
تالیف (26)
ترجمه (1)
تهران (26)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 1044 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 510000 ریال - 1 -1344-00-964-978 انتخاب
2- ایران از حمله مغول تا پایان تیموریان
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - امیرکبیر - دیویی: 955.062 - 722 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 6 -1617-00-964-978 انتخاب
3- پیشگامان تاریخ‌نگاری اسلامی در سه قرن نخست هجری
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 907.097671016 - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 5 -440-303-964-978 انتخاب
4- ایران از آغاز دوران اسلامی تا حمله مغول
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - امیرکبیر - دیویی: 955.04 - 688 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 6 -1550-00-964-978 انتخاب
5- ایران در عصر قاجار تا آستانه مشروطیت
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - امیرکبیر - دیویی: 955.075 - 524 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 7 -1780-00-964-978 انتخاب
6- خلیج فارس در عصر ظهور اسلام
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.735 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 23000 ریال - 9 -439-303-964-978 انتخاب
7- خوزستان از آغاز دوران اسلامی تا امروز
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.53 - 312 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 80000 ریال - 3 -600-303-964-978 انتخاب
8- خلیج فارس پیش از ظهور اسلام
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.735 - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 75000 ریال - 0 -627-303-964-978 انتخاب
9- تاریخ‌نگاری اسلامی در مکتب حدیث
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 907.2017671 - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 2 -441-303-964-978 انتخاب
10- فرهنگ‌نامه زنان ایران و جهان: آ - ژ
ويراستار:محمدرضا سهرابی ؛ ويراستار:سارا اقتصادی‌نیا ؛ ويراستار:مسعود تاره - ارتباط نوین - دیویی: 920.72 - 730 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2550 نسخه - 4 -48-7344-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3