لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (5)
تالیف (26)
ترجمه (1)
تهران (26)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 1044 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 510000 ریال - 1 -1344-00-964-978 انتخاب
2- داریوش بزرگ، معمار امپراتوری هخامنشیان
نويسنده:ایمان نوروزی ؛ زيرنظر:اسماعیل سنگاری ؛ ويراستار:نعمت‌الله علی‌محمدی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 955.016 - 252 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 148000 ریال - 2 -08-5733-600-978 انتخاب
3- ایرانشهر
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.0044 - 232 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 33000 ریال - 1 -448-303-964-978 انتخاب
4- خلیج فارس پیش از ظهور اسلام
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - کتابهای جیبی - دیویی: 955.735 - 152 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 2 -438-303-964-978 انتخاب
5- پیشگامان تاریخ‌نگاری اسلامی در سه قرن نخست هجری
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 907.097671016 - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 5 -440-303-964-978 انتخاب
6- خشایارشا: جهان‌گشای ناکام هخامنشی
نويسنده:ایمان نوروزی ؛ ويراستار:نعمت‌الله علی‌محمدی ؛ ويراستار:فاطمه دفتری - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 955.016 - 256 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 148000 ریال - 0 -31-5733-600-978 انتخاب
7- داریوش بزرگ، معمار امپراتوری هخامنشیان
نويسنده:ایمان نوروزی ؛ زيرنظر:اسماعیل سنگاری ؛ ويراستار:نعمت‌الله علی‌محمدی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 955.016 - 248 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 250000 ریال - 2 -08-5733-600-978 انتخاب
8- آذربایجان در دوران پیش از اسلام
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.3 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 32000 ریال - 2 -496-303-964-978 انتخاب
9- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
10- ایران پیش از اسلام
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:جلیل عرفان‌منش ؛ نويسنده:هومن عباسپور - امیرکبیر - دیویی: 955.01 - 650 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 210000 ریال - 5 -1461-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3