لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (12)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فارسی عمومی
نويسنده:رویا احمدامرجی ؛ نويسنده:شاهپرک فرحبخش - جاودانه - دیویی: 8fa0.8 - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 3 -236-158-600-978 انتخاب
2- فارسی عمومی
نويسنده:رویا احمدامرجی ؛ نويسنده:شاهپرک فرحبخش - جاودانه،جنگل - دیویی: 8fa0.8 - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 3 -236-158-600-978 انتخاب
3- متون ادب پارسی
نويسنده:شاهپرک فرحبخش ؛ نويسنده:رویا احمدامرجی - جاودانه،جنگل - دیویی: 8fa0.8 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 2 -514-158-600-978 انتخاب
4- متون ادب پارسی
نويسنده:شاهپرک فرحبخش ؛ نويسنده:رویا احمدامرجی - جاودانه،جنگل - دیویی: 8fa0.8 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 2 -514-158-600-978 انتخاب
5- فارسی عمومی
نويسنده:رویا احمدامرجی ؛ نويسنده:شاهپرک فرحبخش - فردوس - دیویی: 8fa0.8 - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 73000 ریال - 3 -469-320-964-978 انتخاب
6- فارسی عمومی
نويسنده:رویا احمدامرجی ؛ نويسنده:شاهپرک فرحبخش - جاودانه،جنگل - دیویی: 8fa0.8 - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 500 نسخه - 120000 ریال - 3 -236-158-600-978 انتخاب
7- متون ادب پارسی
نويسنده:شاهپرک فرحبخش ؛ نويسنده:رویا احمدامرجی ؛ ويراستار:زهرا یوسفی‌تبار - جاودانه،جنگل - دیویی: 8fa0.8 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 2 -514-158-600-978 انتخاب
8- آب، آرامش، شفا
نويسنده:شاهپرک فرحبخش ؛ ويراستار:زهرا یوسفی‌تبار - جاودانه،جنگل - دیویی: 158.1 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 3 -351-158-600-978 انتخاب
9- فارسی عمومی
نويسنده:رویا احمدامرجی ؛ نويسنده:شاهپرک فرحبخش - جاودانه،جنگل - دیویی: 8fa0.8 - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 85000 ریال - 3 -236-158-600-978 انتخاب
10- متون ادب پارسی
نويسنده:شاهپرک فرحبخش ؛ نويسنده:رویا احمدامرجی - جاودانه،جنگل - دیویی: 8fa0.8 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 2 -514-158-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2